NFZ skontrolował lekarzy

W IV kwartale 2015 r. oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 165 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej. Jakie są wyniki tych kontroli?
Medexpress 2016-02-29 11:12

W 69 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. W pozostały przypadkach kontrole zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (70 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (26 postępowań).

Jakie błędy robili lekarze?

- wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli

- nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej

- brak dokumentacji medycznej.

Lekarze m.in. wystawali recepty niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi, brakowało wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wystawionych recept; brakowało diagnozy, rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, urazu, których lek dotyczy itp.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także