NFZ skontrolował lekarzy

Medexpress

Opublikowano 29 lutego 2016, 11:12

Medexpress

Opublikowano 29 lutego 2016, 11:12

W 69 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. W pozostały przypadkach kontrole zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (70 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (26 postępowań).

Jakie błędy robili lekarze?

- wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli

- nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej

- brak dokumentacji medycznej.

Lekarze m.in. wystawali recepty niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi, brakowało wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wystawionych recept; brakowało diagnozy, rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego, urazu, których lek dotyczy itp.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leki / lekarz / NFZ / błędy medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31