NFZ: Zarządzenie dot. transportu sanitarnego

Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
Medexpress 2019-11-21 09:39
Wydanie niniejszego zarządzenia wynika z potrzeby określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego, który jest nowym świadczeniem gwarantowanym.
W niniejszym zarządzeniu w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w zakresie: świadczenia udzielane przez zespól transportu medycznego m.in.:
1) wskazano zasady organizacji określonych świadczeń na terenie województwa,
2) określono zasady realizacji umów obejmujących przedmiotowe świadczenia opieki zdrowotnej,
3) dookreślono zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem umowy,
4) wprowadzono dokumentację zbiorczą i indywidualną, która powinna być prowadzona przez świadczeniodawców udzielających niniejszych świadczeń opieki zdrowotnej.
Ponadto, w celu realizacji postulatów zgłoszonych przez środowisko merytoryczne, modyfikacji uległ, w porównaniu do dotychczas obowiązującego, wzór karty pracy wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N”.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także