NIL: Będzie autopoprawka do zmiany art. 155 kk

nil
Medexpress 2019-06-19 09:24

Naczelna Rada Lekarska zdecydowanie skrytykowała nowelizację art. 155 kodeksu karnego dokonaną na mocy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która zwiększa zagrożenie karne za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci do wymiaru od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Nowelizacja ta praktycznie uniemożliwia wymierzenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej stosowania. W tej sprawie w imieniu środowiska lekarzy samorząd interweniował w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Zdrowia oraz u Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

- W dniu dzisiejszym uzyskałem potwierdzenie, że nasze argumenty przedstawione na spotkaniu, które wspólnie z wiceprezesem NRL Krzysztofem Madejem odbyłem z wiceministrem sprawiedliwości z Panem Marcinem Warchołem oraz wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskiem zostały przez stronę rządową uznane za przekonujące - informuje Andrzej Matyja, prezes NRL.

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 czerwca 2019 r. postanowiono pozytywnie rekomendować kolejną zmianę art. 155 kodeksu karnego idącą w kierunku jego złagodzenia.

Rada Ministrów przychyliła się do poglądu, że należy obniżyć zarówno dolną, jak i górną granicę zagrożenia karą za ten typ przestępstwa, tak aby nie zamykać możliwości orzekania wobec lekarzy skazanych za nieumyślne spowodowanie śmierci kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz aby nie odbierać sądowi możliwości orzekania wobec lekarzy zamiast kary pozbawienia wolności łagodniejszych kar tj. kary grzywny lub ograniczenia wolności. Proponowany przez stronę rządową nowy wymiar kary za przestępstwo z art. 155 kodeksu karnego będzie wynosił od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, co pozwoli zrealizować oba powyższe postulaty tj. warunkowo zawiesić wykonanie tej kary, jak i wymierzyć wobec lekarza karę grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności.

Zapowiedziano, że autopoprawka dotycząca zmiany art. 155 kodeksu karnego zostanie zgłoszona w trakcie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy kodeks karny, która wedle informacji NIL będzie procedowana w Sejmie jeszcze w lipcu tego roku.

- Zapowiadam, że będziemy bardzo uważnie przyglądać się pracom parlamentarnym nad tą kolejną zmianą art. 155 kodeksu karnego, w szczególności liczymy na to, że wszyscy posłowie będący lekarzami poprą wyczekiwane przez środowisko lekarskie zmiany - podkreśla Andrzej Matyja, prezes NRL.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także