Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Bayer przejmuje Asklepios BioPharmaceutical

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 6 listopada 2020 12:31

Bayer przejmuje Asklepios BioPharmaceutical  - Obrazek nagłówka

29 października 2020 r. przedstawiciele Bayer AG poinformowali o przejęciu Asklepios BioPharmaceutical, inc. (AskBio) – spółki biofarmaceutycznej z siedzibą w USA. AskBio specjalizuje się w terapiach genowych w różnych obszarach terapeutycznych. Spółka prowadzi przedkliniczne i kliniczne badania substancji aktywnych przeznaczonych do leczenia wielu chorób (m.in. nerwowo-mięśniowych, ośrodkowego układu nerwowego, sercowo-naczyniowych i metabolicznych).

Bayer przejmuje pełne prawa do platformy terapii genowej AskBio – obejmuje to również szerokie portfolio własności intelektualnej. Bayer stanie się również właścicielem jednostki usługowej, która zajmuje się badaniami i rozwojem terapii z wykorzystaniem wirusów towarzyszących adenowirusom (AAV). Przejęcie AskBio przez Bayer pozwoli wzmocnić zaangażowanie w obszarach terapii genowej i komórkowej (CGT). Tym samym dopełnia się zrealizowana w 2019 roku transakcja zakupu BlueRock Therapeutics – jako że materia-lizują się ambicje Bayer, aby utworzyć takie platformy, które wywrą korzystny wpływ na wiele obszarów terapeutycznych. Zgodnie z warunkami umowy cena zakupu AskBio wynosi 2 mld USD (płatne z góry) oraz do 2 mld USD płatne w transzach związanych z realizacją konkretnych celów. Przewiduje się, że wypłata około 75 proc. kwoty w transzach nastąpi w ciągu najbliższych pięciu lat, a pozostała kwota – nieco później.

– „Science for a better life” to nasze motto i nasz cel. Skupiamy się na poprawie jakości życia pacjentów przede wszystkim przez innowacje – podkreśla Werner Baumann, prezes zarządu Bayer AG. – W efekcie tego przejęcia Bayer zajmie się terapią genową i komór-kową, co utoruje drogę do przełomowych osiągnięć naukowych. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że przyczynimy się do zapobiegania chorobom genetycznym. Będziemy je leczyć i wspierać ten aspekt rozwoju naszej firmy.

– Budujemy nowe platformy terapeutyczne, nowe terapie komórkowe i genowe – to nasza strategia – dodaje Stefan Oelrich, członek zarządu Bayer AG i prezes działu Pharmaceu-ticals. – Zasoby AskBio pozwolą nam tworzyć wysoce innowacyjne metody leczenia pacjen¬tów. Chcemy pomóc tym pacjentom, którzy wciąż czekają na skuteczne leczenie. Bardzo nas cieszy rozpoczęcie współpracy z zespołem AskBio.

– Innowacyjność w modyfikacji kapsydu i projektowania promotorów, jak również skalo¬wal-ne procesy produkcji pozwalają nam na rozpowszechnienie terapii genowej. Chodzi o to, by zaoferować leczenie wszystkim cierpiącym, którzy na odpowiednią terapię nadal czeka-ją – wyjaśnia dr Richard Jude Samulski, dyrektor ds. naukowych i współtwórca AskBio.

– Globalny zasięg, wiedza specjalistyczna Bayer – zwłaszcza w zakresie chorób meta¬-bolicznych – plus nasza kultura postępu naukowego, zaangażowanie na rzecz pacjentów – synergia wszystkich tych elementów sprawi, że rowój terapii genowych przyśpieszy. Nie bez znacze¬nia jest też zachowanie przez AskBio niezależnej struktury organizacyjnej – uzupełnia Sheila Mikhail, dyrektor generalna i współtwórczyni AskBio.

Wraz z AskBio, Bayer przejmuje wiodącą w branży platformę terapii genowej. Platformę tę już zastosowano w różnych obszarach terapeutycznych. Transakcja przenosi na rzecz Bayer liczne zasoby: wiele leków na etapie badań klinicznych, które odpowiadają na niezaspokojone potrzeby terapeutyczne, jak również nowoczesna platforma terapii genowej.

Terapia genowa pozwala na leczenie wielu nieuleczalnych dotąd chorób. Dotyczy to w szczególności chorób spowodowanych pojedynczą wadą genetyczną.

Platforma terapii genowej AskBio opiera się na innowacyjnym procesie wytwarzania oraz na obszernej bibliotece kapsydów i promotorów AAV. Opatentowano setki kapsydów i promotorów AAV trzeciej generacji, które mają potencjalnie wyższą skuteczność i lepszą odpowiedź immunolo¬gicz¬ną, a wobec tkanek i narządów działają specyficznie. Jest to jedna z najbardziej zaawanso¬wanych platform terapii genowej – potencjalnie do wykorzystania również we wskazaniach poligenetycznych. Skorzysta na tym wielu pacjen-tów. Najważ¬niej¬sze programy badawcze AskBio znajdują się obecnie we wczes¬nej fazie – dotyczą choroby Pompego, choroby Parkinsona i zastoinowej niewydolności serca.

Intencją Bayer jest ochrona kultury przedsiębiorczości, która stanowi najważniejszy filar udanych innowacji. Dlatego też AskBio będzie kontynuować działalność na zasadach rynkowych jako pod¬miot niezależny. Nowo utworzona jednostka CGT Bayer skoncentruje działania firmy w tym obszarze – zaplanowano stworzenie innowacyjnego ekosystemu dla partnerów Bayer.

Finalizacja transakcji uzależniona jest od spełnienia zwyczajowych warunków (np. uzys¬ka-nia wymaganych zgód administracyjnych), co zgodnie z oczekiwaniami powinno nastąpić w IV kwartale 2020 roku.

Doradztwo finansowe zapewnia Bayer bank Credit Suisse. Rolę radcy prawnego Bayer pełni Baker McKenzie. JP Morgan występuje jako doradca finansowy AskBio. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria Ropes & Gray.

Źródło: Informacja prasowa

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także