Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Będą zmiany ws. standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 kwietnia 2021 15:37

Będą zmiany ws. standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach - Obrazek nagłówka
Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Zmiana rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 539, z późn. zm.) jest spowodowana koniecznością ujednolicenia przepisów w zakresie wypisania z izolatorium z przepisami dotyczącymi warunków zakończenia izolacji zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 351).

Należy dokonać synchronizacji przepisów dotyczących wypisania osoby izolowanej z izolatorium z przepisami dotyczącymi warunków zakończenia izolacji osoby izolowanej.

Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowane rozporządzenie.

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia nie został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych, z uwagi na konieczność jego pilnego wejścia w życie, a także ze względu na szczególny charakter regulacji. Podjęto zatem decyzję o nieprzedłożeniu projektu do opiniowania i konsultacji publicznych, biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter rozporządzenia.

Projekt był procedowany w trybie odrębnym zgodnie z § 98 w związku z § 140 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Usprawni działalność przedsiębiorców prowadzących izolatoria w zakresie procedury wypisywania osób podlegających izolacji w izolatorium.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na gospodarkę i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projekt rozporządzenia nie wpływa na zmianę obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych).

Rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia: z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji.

Źródło: RCL

Tematy

COVID-19 / izolatoria

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.