Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Będą zmiany ws. standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 kwietnia 2020 10:50

Będą zmiany ws. standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
W Dz.U. RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Zmiana ma na celu:
1) wyraźne wskazanie, że obiekty przeznaczone na izolatoria, w zakresie, w jakim pełnią tę funkcję (istotne w przypadku izolatoriów ulokowanych w sanatoriach lub podmiotach leczniczych), nie są pomieszczeniami podmiotów leczniczych, więc nie muszą spełniać wymagań z art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2) wprowadzenie możliwości lokowania osób izolowanych w segmentach składających się z 2 pokoi i wspólnego węzła sanitarnego – jedynie w przypadku osób izolowanych, u których zakażenie wirusem lub zachorowanie na COVID-19 potwierdzone zostało dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV–2;

3) wprowadzenie możliwości lokowania izolowanych osób bliskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.), w jednym pokoju.

Przez osobę bliską rozumie się w tym przypadku małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.

Opieka w izolatorium ma być zapewniana przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne, jednakże nie ma charakteru świadczeń szpitalnych. Opieka sprawowana nad osobami przebywającymi w izolatorium przez personel szpitala odbywa się na zasadach odpowiadających modelowi opieki domowej, w której opieka sprawowana przez personel medyczny ogranicza się do wizyty u pacjenta w miejscu jego pobytu (w tym przypadku – w izolatorium). Pomieszczenia izolatorium nie są więc pomieszczeniami podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Kwestia ta została doprecyzowana w proponowanej zmianie w części I standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Umożliwienie lokowania osób izolowanych w segmentach składających się z 2 pokoi
i wspólnego węzła sanitarnego – jedynie w przypadku osób izolowanych, u których zakażenie wirusem lub zachorowanie na COVID-19 potwierdzone zostało dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV–2 umożliwi wykorzystanie jako izolatoriów większej liczby obiektów. Umożliwienie lokowania izolowanych osób bliskich w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w jednym pokoju poprawi wykorzystanie potencjału obiektów przeznaczonych na izolatoria np. wykorzystanie większych pokoi i lokali dwupokojowych z jednym węzłem sanitarnym.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U.RP

Podobne artykuły

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024
Nuvaxovid
4 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także