Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

COVID News - 18.11.2020 r.

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 listopada 2020 13:58

COVID News - 18.11.2020 r. - Obrazek nagłówka
W dzisiejszym wydaniu m.in. o skuteczności remdesiviru, rzeczywistej śmiertelności z powodu COVID-19, o ryzyku zakażenia się podczas wydarzeń kulturalnych oraz o wpływie wentylacji na transmisję SARS-CoV-2 w pomieszczeniach.

Ocena skuteczności Remdesiviru w leczeniu Covid-19

Remdesivir to inhibitor polimerazy RNA, o działaniu hamującym in vitro replikację wirusów SARS-CoV-1 i MERS-CoV. Aktualnie toczy się dyskusja na temat wpływu leku na COVID-19. Podsumowanie badania z udziałem ponad 1000 pacjentów opublikowano w The New England Journal of Medicine.

Pacjenci, którzy byli hospitalizowani z powodu Covid-19 zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej remdesivir (dawka 200 mg pierwszego dnia, a następnie 100 mg dziennie przez maksymalnie 9 kolejnych dni) lub grupy otrzymującej placebo przez maksymalnie 10 dni. 159 (15,0%) zostało zakwalifikowanych jako osoby z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem choroby, a 903 (85,0%) z ciężką postacią choroby. Średni wiek pacjentów wynosił 58,9 lat, a 64,4% badanych stanowili mężczyźni. Podstawowym ocenianym parametrem był czas wyzdrowienia, określony przez wypis ze szpitala lub hospitalizację wyłącznie w celu kontroli zakażenia.

W sumie badaniu poddano 1062 pacjentów (541 otrzymało remdesivir, a 521 placebo). U osób, które otrzymały remdesivir, średni czas powrotu do zdrowia wynosił 10 dni, w porównaniu z 15 dniami wśród tych, którzy otrzymywali placebo. Szacunkowa śmiertelność wyniosła 6,7% w przypadku remdesiviru i 11,9% w przypadku placebo w 15 dniu badania. Działania niepożądane zgłoszono u 131 z 532 pacjentów, którzy otrzymali remdesivir (24,6%) oraz u 163 z 516 pacjentów, którzy otrzymali placebo (31,6%).

Dane te pokazują, że remdesivir był lepszy od placebo pod względem skrócenia czasu powrotu do zdrowia u dorosłych, którzy byli hospitalizowani z powodu Covid-19. Dane z tego badania sugerują również, że leczenie remdesiwirem mogło zapobiec progresji do ciężkiego przebiegu choroby. Wskazuje na to rzadsze występowanie niewydolności oddechowej wśród pacjentów z grupy leczonej remdesivirem, a także niższa częstość stosowania u nich tlenoterapii.

Źródło: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007764?query=featured_home

Nowe szacunkowe dane dotyczące śmiertelność z powodu COVID-19.

Wskaźnik IFR (Infection Fatality Ratio) jest jednym z kluczowych wskaźników do szacowania ciężkości choroby . Reprezentuje odsetek zgonów wśród wszystkich zakażonych osób, w tym wśród osób bezobjawowych i niezdiagnozowanych. Poprzednie szacunki opierały się na danych z wczesnego okresu epidemii lub nie uwzględniły dostępnych aktualnie informacji na temat wyników badań serologicznych.

Imperial College London po przeanalizowaniu 175 badań na obecność przeciwciał wyłoniło 10 reprezentatywnych w celu uzyskania zaktualizowanych szacunków IFR.

Stwierdzono, że wskaźniki IFR specyficzne dla wieku są zgodne w przybliżeniu z logarytmiczno-liniowym wzorcem, z ryzykiem zgonu podwajającym się co około osiem lat. Oszacowano także, że ogólny IFR w typowym kraju o niskich dochodach, ze strukturą populacji z przewagą osób młodszych, wynosi 0,23%. Natomiast w typowym kraju o wysokich dochodach, z większą ilością osób starszych- 1,15%.

Do podobnych wniosków doszli także autorzy opublikowanego 2 listopada w Nature artykułu, w którym stwierdzono, że, że stosunek zakażeń do śmiertelności jest najniższy wśród osób w wieku 5-9 lat, z logarytmicznie liniowym wzrostem według wieku wśród osób w wieku powyżej 30 lat.

Źródło: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-34-ifr/, https://www.nature.com/articles/s41586-020-2918-0

Ryzyko przenoszenia COVID-19 związane z wydarzeniami kulturalnymi.

Prawie wszystkie imprezy masowe na całym świecie zostały zawieszone od czasu wybuchu SARS-CoV-2, ponieważ przypuszczalnie stanowią one znaczne ryzyko transmisji COVID-19. W Niemieckim badaniu analizowano ryzyko przenoszenia SARS-CoV-2 podczas eksperymentalnego koncertu muzyki pop z trzema różnymi koncepcjami higieny. Zbadano następujące scenariusze:

 1. brak ograniczeń (warunki takie jak przed pandemią),
 2. umiarkowane ograniczenia (dostępne co drugie miejsce siedzące, dwa razy więcej wejść na salę niż w scenariuszu 1),
 3. duże ograniczenia (siedzenia z 1,5 metrowymi odstępami, cztery razy więcej wejść na salę niż w scenariuszu 1).

Za pomocą urządzeń do śledzenia kontaktu zmierzono interakcje każdego widza podczas wydarzenia. Ponadto opracowano model komputerowy hali widowiskowej i przeprowadzono symulację rozkładu aerozolu i wynikającej z niego ekspozycji. Na koniec oszacowano dodatkowy wpływ imprez masowych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach na rozprzestrzenianie się zakażenia w populacji ogólnej.

Stwierdzono, że uczestnicy koncertu siedzący na dobrze wentylowanej sali mają dużą liczbę krótkich kontaktów i małą liczbę długotrwałych kontaktów. Już umiarkowane restrykcyjne (tj. scenariusz 2) zapewniły znaczne zmniejszenie ryzyka zakażeń. Noszenie masek może zapewnić dalsze zmniejszenie ryzyka. Autorzy sugerują, że imprezy masowe w niewielkim stopniu przyczyniają się do rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 kiedy stosowane są zasady higieny i sprawnej wentylacji.

Źródło: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.28.20221580v3?fbclid=IwAR3uCxMa_T7mLNwKUKfsFsQDUgVPmYeBOqlyQIGeOSl8Ss-YhEsPq9HiSlE

Wpływ wentylacji w pomieszczeniach na transmisję SARS-CoV-2. Raport ECDC.

Najważniejsze punkty raportu:

 • Transmisja SARS-CoV-2 często występuje w zamkniętych, źle wentylowanych pomieszczeniach.
 • Systemy ogrzewania/wentylacji/ klimatyzacji mogą odgrywać uzupełniającą rolę w zmniejszaniu transmisji w zamkniętych pomieszczeniach przez zwiększenie szybkości wymiany powietrza, zmniejszenie recyrkulacji powietrza i zwiększenie wykorzystania powietrza zewnętrznego oraz stosowanie odpowiednich typów filtrów.
 • Systemy ogrzewania/wentylacji/ klimatyzacji są w stanie filtrować duże krople powietrza zawierające wirusa SARS-CoV-2. Jest możliwe, że aerozole (małe kropelki) zawierające SARS-CoV-2 rozprzestrzeniają się poprzez systemy ogrzewania/wentylacji/ klimatyzacji w budynku lub pojeździe, jeśli powietrze jest recyrkulowane. Jednak zakres, w jakim taka potencjalna droga aerozolu przyczynia się do transmisji COVID-19 jest nie do końca poznana i dotąd oceniana jako bardzo niska.
 • Istnieją ograniczone dowody dotyczące wpływu samodzielnej filtracji powietrza i innych technologii oczyszczania powietrza w sprawie transmisji SARS-CoV-2.

Źródło: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Heating-ventilation-air-conditioning-systems-in-the-context-of-COVID-19-first-update.pdf

Coraz więcej potencjalnych szczepionek przeciwko COVID-19.

Tydzień temu świat obiegła informacja od koncernu farmaceutycznego Pfizer, który poinformował, że jego szczepionka przeciwko COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. W tym tygodniu o wysokiej skuteczności swojej szczepionki (ponad 94%) doniósł amerykański koncern farmaceutyczny Moderna.

Z kolei Janssen Pharmaceutical Companies, należący do koncernu Johnson & Johnson, rozpoczął 16 listopada w Wielkiej Brytanii badania kliniczne III fazy szczepionki na COVID- 19. 6000 wolontariuszy z całej Wielkiej Brytanii weźmie udział w próbach. Jest to trzecia potencjalna szczepionka, która wejdzie do badań klinicznych w Wielkiej Brytanii, obok amerykańskiej firmy biotechnologicznej Novavax i University of Oxford / AstraZeneca, których badania są obecnie w toku.

Źródło: https://www.gov.uk/government/news/janssen-to-begin-covid-19-vaccine-trials-in-the-uk, https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-has-completed-case-accrual-first-planned-interim

Kolejne obostrzenia w Austrii.

17 listopada Austria wprowadziła całkowity lockdown, który ma potrwać co najmniej do 6 grudnia:

 • godzina policyjna, obowiązująca dotychczas od 20.00 do 6.00, rozszerzona została na całą dobę, wychodzić z domu można jedynie w uzasadnionych przypadkach, jak zakupy czy wizyta u lekarza;
 • zamknięte zostały wszystkie sklepy, ośrodki kultury i sportu oraz usługi których działalność nie jest konieczna;
 • restauracje mogą serwować posiłki jedynie na wynos;
 • w miarę możliwości pracownicy powinni pracować zdalnie;
 • tylko jeden gość tygodniowo może przebywać w domach opieki i szpitalach, aby wejść musi on przedstawić dowód negatywnego wyniku testu PCR na koronawirusa, wizyty w szpitalu nie będą w ogóle dozwolone, jeśli dana osoba zostanie przyjęta na mniej niż siedem dni.

Z doniesień prasowych wynika także, że po zakończonym lockdownie planowana jest strategia testowania całej populacji podobna do tej na Słowacji.

Źródło: https://www.euronews.com/2020/11/14/coronavirus-in-europe-germany-to-prioritise-vaccinations-in-care-homes, https://www.thelocal.at/20201114/austria-braces-for-hard-lockdown-from-tuesday

Tematy

covid news

Podobne artykuły

covid-news-v3ME
26 maja 2021
covid-news-v3ME
18 maja 2021
covid-news-v3ME
7 maja 2021
covid-news-v3ME

COVID News - 22.04.2021 r.

21 kwietnia 2021

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także