Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

COVID News - 21.01.2021 r.

MedExpress Team

Magda Mazurek

Opublikowano 21 stycznia 2021 09:47

COVID News - 21.01.2021 r. - Obrazek nagłówka
W dzisiejszym wydaniu m.in. o wpływie izolacji na progresję krótkowzroczności u dzieci, przydatności badań MRI serca u młodych sportowców po zakażeniu SARS-CoV-2, o drogach zakażenia SARS-CoV-2 w gospodarstwie domowym, a także o katastrofalnych konsekwencjach pandemii dla rynków pracy.

Katastrofalne konsekwencje pandemii na rynkach pracy

Pandemia COVID-19 ma większy wpływ na rynek pracy niż globalny kryzys finansowy w latach 2007–2009. Trudno jest przewidzieć jak długo COVID-19 będzie paraliżował funkcjonowanie społeczeństw i jakie będą tego długotrwałe konsekwencje. Ludzie zmniejszają konsumpcję, a firmy opóźniają inwestycje i zatrudnianie nowych pracowników z powodu niepewnej sytuacji. Nastąpił spadek aktywności gospodarczej i w związku z tym spowalnianie gospodarki krajowej. Następuje wzrost liczby zwolnionych pracowników, ponieważ to najłatwiejszy sposób na obniżenie kosztów firm. W tym artykule zbadano jak COVID-19 wpłynął dotychczas na bezrobocie w Europie. Przedstawiono analizę danych z pięciu dużych krajów UE przed i po COVID-19.

W Hiszpanii stopa bezrobocia przed pandemią wynosiła 14% i gwałtownie wzrosła z powodu zakazów podróżowania i innych ograniczeń osiągając 17% w miesiącach letnich. We Włoszech i Francji stopa bezrobocia również wzrosła w krótkim czasie chociaż nie tak drastycznie. Stopa bezrobocia w Polsce nie ulegała znaczącym wahaniom i pozostała taka sama jak w okresie prepandemicznym, podczas gdy stopa bezrobocia w Niemczech rosła nieznacznie w pierwszych miesiącach 2020 r.

Ogólnie w całej Europie stopa bezrobocia wzrosła w porównaniu z ostatnimi latami. To wskazuje, jak katastrofalny jest wpływ pandemii na rynek pracy. Można wywnioskować, że dotacje rządowe nie mogą ochronić stabilności rynku pracy przed Covid-19.

Źródło: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3766376

Wpływ izolacji na progresję krótkowzroczności u dzieci

Pojawiły się obawy, czy zamknięcie w domu mogło pogorszyć krótkowzroczność u dzieci z powodu znacznie krótszego czasu spędzanego na zewnątrz i dłuższego czasu spędzanego przed ekranem w domu.

Dokonano analizy z wykorzystaniem danych ze szkolnych badań przesiewowych u 123 535 dzieci w wieku od 6 do 13 lat z 10 szkół podstawowych w Feicheng w Chinach. Badanie wzroku u dzieci było wykonywane regularnie raz w roku przez 6 kolejnych lat (2015-2020).

W tym badaniu częstość występowania krótkowzroczności okazała się w 2020 roku około 3 razy większa niż w innych latach wśród dzieci w wieku 6 lat, 2 razy większa wśród dzieci w wieku 7 lat i 1,4 razy większa wśród dzieci w wieku 8 lat . Tak znacznego wzrostu częstości występowania krótkowzroczności nie zaobserwowano w starszych grupach wiekowych (9-13 lat), mimo że starszym dzieciom (klasy 3-6) zaoferowano bardziej intensywne codzienne kursy edukacyjne online (2,5 godziny) w porównaniu z młodszymi uczniami (klasy 1-2, 1 godzina dziennie). Te odkrycia prowadzą do hipotezy, że młodsze dzieci są bardziej wrażliwe na zmiany środowiskowe niż starsze szczególnie, że znajdują się one w ważnym okresie dla rozwoju krótkowzroczności.

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/2774808

Przydatność badań serca rezonansem magnetycznym u młodych sportowców po zakażeniu SARS-CoV-2

Podczas gdy zapalenie mięśnia sercowego w raportach z sekcji zwłok COVID-19 jest opisywane dość rzadko (1% -7%), to w niedawnej serii przypadków stwierdzono, że wyniki rezonansu magnetycznego 26 sportowców wykazały cechy zapalenia mięśnia sercowego u 4 z nich (15%).

Wraz z powrotem studentów na uczelnie nastąpił wzrost liczby przypadków COVID-19, w tym wśród studentów-sportowców. Z tego powodu University of Wisconsin zainicjował program do oceny zdrowia wszystkich sportowców, którzy otrzymali pozytywny wynik testu na COVID-19 w tym ocenę rezonansu magnetycznego serca.

W badaniu uwzględniono 145 sportowców (108 mężczyzn i 37 kobiet; średni wiek 20 lat), którzy przebyli COVID-19. Większość pacjentów miała łagodne (49,0%) i umiarkowane (27,6%) objawy lub przeszła zakażenie bezobjawowo (16,6%). Żaden pacjent nie wymagał hospitalizacji. Rezonans serca wykonano średnio 15 dni po pozytywnym wyniku testu na COVID-19. Tylko dwóch pacjentów miało obraz wskazujący na zapalenie mięśnia sercowego (1,4%)

Częstość występowania zapalenia serca u młodych sportowców była niska. Budzi to wątpliwości co do przydatności rezonansu magnetycznego do standardowej oceny zaburzeń serca bez objawów klinicznych lub bez wyników testów diagnostycznych.

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2775372

Drogi zakażenia SARS-CoV-2 w gospodarstwie domowym. Analiza danych z Wuhan

Gospodarstwa domowe są idealnymi miejscami do oceny zdolności przenoszenia się patogenu i powiązanych czynników podatności i zakaźności. W tym badaniu przeanalizowano dane z 27 101 gospodarstw domowych w Wuhan, gdzie wystąpiło pierwsze ognisko COVID-19 na świecie. W badaniu stwierdzono, że:

  • osoby w wieku 60 lat lub starsze były bardziej narażone na zakażenie SARS-CoV-2 niż wszystkie inne grupy wiekowe;
  • niemowlęta w wieku 0–1 lat były istotnie bardziej narażone na zakażenie niż dzieci starsze (≥2 lata);
  • dzieci i młodzież były mniej podatne na zakażenie, ale bardziej zakaźne po zakażeniu niż osoby w wieku 20 lat i starsze;
  • chociaż prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiej choroby u dzieci i młodzieży było znacznie mniejsze, prawdopodobieństwo wystąpienia u nich objawów było takie samo, jak u dorosłych;
  • w przypadkach objawowych prawdopodobieństwo zakażenia innych było większe przed wystąpieniem objawów ( w okresie inkubacji) niż po;
  • osoby zakażone bezobjawowo były o około 80% mniej zakaźne niż przypadki objawowe;
  • izolacja przypadków i kwarantanna kontaktów domowych z dala od domu skutecznie ograniczyły transmisję w gospodarstwach domowych.

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30981-6/fulltext

Tematy

covid news

Podobne artykuły

covid-news-v3ME
26 maja 2021
covid-news-v3ME
18 maja 2021
covid-news-v3ME
7 maja 2021
covid-news-v3ME

COVID News - 22.04.2021 r.

21 kwietnia 2021

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także