Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

COVID News - 26.11.2020 r.

MedExpress Team

Magda Mazurek

Opublikowano 26 listopada 2020 10:15

COVID News - 26.11.2020 r. - Obrazek nagłówka
W dzisiejszym wydaniu m.in. o „long COVID”, o pierwszym teście do samodzielnego wykonywania w domu, zagrożeniu, jakie stanowią imprezy rodzinne oraz o tym, kogo uznaje się za osobę „z kontaktu”.

Pierwszy test na SARS-CoV-2 dopuszczony do samodzielnego wykonania w domu.

17 listopada amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała zezwolenie na stosowanie pierwszego testu diagnostycznego SARS-CoV-2 do samodzielnego wykonania w domu. Test dostępny jest wyłącznie na receptę.

Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit to molekularny test jednorazowego użytku wykorzystujący materiał z wymazu z nosa. Może być stosowany w domu przez osoby powyżej 14 roku życia lub w punktach opieki medycznej (np. gabinetach lekarskich, szpitalach oraz przez personel pogotowia ratunkowego), gdzie przebadani mogą zostać wszyscy bez względu na wiek (wtedy próbkę do badania pobiera pracownik ochrony zdrowia). Wynik testu widoczny jest w ciągu 30 minut.

Osoby, które uzyskają wynik negatywny, ale mimo to mają objawy podobne do tych wywoływanych przez SARS-CoV-2, powinny skontaktować się z lekarzem, ponieważ negatywne wyniki tego testu nie wykluczają zakażenia.

Pracownicy ochrony zdrowia są zobowiązani do zgłaszania wszystkich wyników testów, które zlecili do odpowiednich organów zdrowia publicznego.

Źródło: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-covid-19-test-self-testing-home

Badania potwierdzają - imprezy rodzinne to groźne źródło transmisji SARS-CoV-2

Przyjęcie weselne z udziałem 55 osób w miasteczku Maine w Stanach Zjednoczonych doprowadziło do rozprzestrzenienia się COVID-19 w lokalnej społeczności, a także w zakładzie opieki długoterminowej i zakładzie poprawczym w innych powiatach. Ogółem ze zdarzeniem powiązanych zostało 177 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, w tym siedem hospitalizacji i siedem zgonów.

Miasto liczyło około 4500 mieszkańców i nie odnotowano tam wcześniej przypadków COVID-19. Zapadalność na COVID-19 w powiecie, w którym znajduje się miejscowość, przed przyjęciem wyniosła 97 przypadków na 100 000 osób.

Przyjęcie odbyło się 7 sierpnia. Goście siedzieli na sali konferencyjnej, która miała 10 stołów, po 4-6 osób przy każdym stole. Pracownicy obiektu przeprowadzili kontrole temperatury ciała wszystkich gości przy wejściu i były one zgłaszane jako normalne. Chociaż przy wejściu na salę były wywieszone znaki nakazujące noszenie masek, goście nie przestrzegali tego wymogu ani nie utrzymywali fizycznej odległości, a pracownicy nie egzekwowali tych zaleceń.

12 sierpnia dwie osoby, które brały udział w imprezie otrzymały dodatnie wyniki testu PCR i obie miały wysoką gorączkę, kaszel i ból gardła. Kolejnego dnia trzy kolejne osoby z przyjęcia otrzymały dodatnie wyniki testu, w wyniku czego wszczęto dochodzenie epidemiologiczne. Badacze przeprowadzili szczegółowe wywiady z osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym zakażeniem w celu ustalenia, czy uczestniczyły w wydarzeniu lub były bliskim kontaktem z osobą, u której tam była i u której rozpoznano COVID-19.

Solidne badanie przypadku i śledzenie kontaktów pozwoliło na epidemiologiczne powiązanie pozornie różnych epidemii z uroczystością weselną. Na przykład jeden z gości przyjęcia był pracownikiem zakładu karnego, z kolei inny miał bliskie kontakty z pracownikiem ochrony zdrowia w placówce opieki długoterminowej.

Spotkania, takie jak wesela, przyjęcia urodzinowe, imprezy kościelne i pogrzeby, mogą być wydarzeniami o dużej transmisji SARS-CoV-2. Zwiększone ryzyko transmisji w takich przypadkach może wynikać z braku fizycznego dystansu i niekonsekwentnego używania masek. Ryzyko transmisji jest dodatkowo zwiększone, gdy wydarzenia odbywają się w pomieszczeniach zamkniętych. Wyniki tego badania pokazują również, że oprócz bezobjawowej i przed objawowej transmisji, brak przestrzegania wytycznych, w tym nakazu pozostania w domu, gdy ma się objawy choroby jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-CoV-2.

Źródło: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6945a5.htm?s_cid=mm6945a5_x#F1_down

Long COVID - kolejny efekt pandemii.

U 384 pacjentów (średni wiek 59,9 lat; 62% mężczyzn), 54 dni po wypisie ze szpitala z powodu zakażenia SARS-CoV-2, 53% zgłosiło utrzymującą się duszność, 34% uporczywy kaszel i 69% trwałe zmęczenie, a 15% miało depresję. Spośród osób, które uczestniczyły w powtórnych badaniach obrazowych 38% radiogramów klatki piersiowej pozostało nieprawidłowych, a 9% miało pogorszony obraz radiologiczny klatki piersiowej podczas obserwacji, co zwiększa możliwość wystąpienia zwłóknienia płuc. W badaniach krwi: 30,1% i 9,5% miało trwale podwyższone stężenie odpowiednio d-dimerów i CRP (w porównaniu ze stanem w dniu wypisu). Dane te są zgodne z badaniami opisującymi długoterminowe nieprawidłowości u osób, które przeszły zakażenie SARS , oraz wstępnymi danymi pochodzącymi z mniejszych kohort pacjentów z COVID-19.

Źródło: https://thorax.bmj.com/content/early/2020/11/09/thoraxjnl-2020-215818?fbclid=IwAR09iDABGo3KxIcZR3b-ZboAx0lLjOT75Qg0GIl5zpYb_LO5pE-n6fwRBLg

Kogo uznaje się za osobę z kontaktu - raport ECDC.

18 listopada ECDC wydało obszerny raport na temat śledzenia kontaktów oraz postępowaniu po narażeniu na zakażenie SARS-CoV-2.

Wg raportu za osobę z kontaktu uważa się każdego, kto miał kontakt z potwierdzonym przypadkiem SARS-CoV-2 w okresie od dwóch dni przed wystąpieniem objawów do 10 dni po ich wystąpieniu (lub dwa dni przed i 10 po wykonaniu testu potwierdzającego gdy osoba jest bezobjawowa).

Wysokie ryzyko zakażenia występuje w przypadku:

  • kontaktu twarzą w twarz z osobą zakażoną w promieniu do dwóch metrów przez ponad łącznie 15 minut w trakcie 24 godzin;
  • fizycznego kontaktu z osobą zakażoną,
  • bezpośredniego kontaktu z zakaźną wydzieliną osoby chorej (np. kaszlu);
  • przebywania w zamkniętym pomieszczeniu (np. gospodarstwo domowe, klasa, sala konferencyjna, poczekalnia szpitalna itp.) lub podróżowania z potwierdzonym przypadkiem przez ponad 15 minut;
  • pracownika ochrony zdrowia lub laboratorium pracujących bez zalecanych środków ochrony osobistej.

Więcej na ten temat można przeczytać w raporcie: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management

Dania przedłuża ograniczenia

Dania przedłuża okres obowiązywania przepisów mających na celu ograniczenie epidemii do 13 grudnia. Restrykcje wprowadzone 26 października miały obowiązywać przez 4 tygodnie, ale ze względu na rosnącą liczbę przypadków w kraju zdecydowano przedłużyć je o kolejne 3 tygodnie. Opanowaniu epidemii nie pomaga fala protestów przetaczająca się przez kraj w związku z decyzją rządu o uboju norek.

Źródło: https://www.thelocal.dk/20201120/denmark-extends-coronavirus-assembly-restriction

Tematy

covid news

Podobne artykuły

covid-news-v3ME
26 maja 2021
covid-news-v3ME
18 maja 2021
covid-news-v3ME
7 maja 2021
covid-news-v3ME

COVID News - 22.04.2021 r.

21 kwietnia 2021

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także