Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
banner

Czterodniowe posiedzenie Sejmu. W planach ustawy z zakresu ochrony zdrowia

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 12 czerwca 2023 09:45

Czterodniowe posiedzenie Sejmu. W planach ustawy z zakresu ochrony zdrowia - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Od wtorku do piątku (13-16 czerwca) potrwa najbliższe posiedzenie Sejmu. W planach obrad m.in. ustawa o jakości, ustawa o niektórych zawodach medycznych, Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych oraz obywatelski projekt dotyczący refundacji in vitro.

W planie obrad znalazło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt dotyczy dodania przepisu przewidującego obligatoryjne przygotowanie, wdrożenie i finansowanie przez Ministra Zdrowia programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro).

Zaplanowane zostało również pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on wdrożenia nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych.

Poseł Barbara Dziuk przedstawi natomiast sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Dotyczy on uregulowania warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

W planach jest też sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Projekt dotyczy uregulowania kwestii systemowego monitorowania jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej poprzez określenie zadań, obowiązków i uprawnień poszczególnych podmiotów w zakresie autoryzacji, wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, akredytacji i rejestrów medycznych.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.