Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Czy aptekarz może powołać się na klauzulę sumienia? Jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

MedExpress Team

Alicja Dusza

Opublikowano 5 września 2017 10:11

Czy aptekarz może powołać się na klauzulę sumienia? Jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia - Obrazek nagłówka
Fot. Piotr Barciuk
Wiceminister Marcin Czech odpowiedział na interpelację posłów Moniki Rosy, Pawła Kobylińskiego oraz Jerzego Meysztowicza w sprawie klauzuli sumienia w aptekach.

Wiceminister napisał, że w Prawie farmaceutycznym nie ma regulacji takich jak w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących na klauzulę sumienia. Dlatego aptekarz nie może odmówić sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na względy sumienia.

"W aktualnym stanie prawnym odmowa wydania z apteki lub punktu aptecznego jakiegokolwiek leku jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach określonych w przepisie § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 493), który stanowi, że:

Odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może nastąpić, jeżeli:
   zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
   konieczne jest dokonanie zmian, o których mowa w § 3 ust. 3, oraz określonych w odrębnych przepisach, przy braku możliwości porozumienia się z osobą, która jest uprawniona do wystawiania recept;
   od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni - w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety aptecznej;
   osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
   zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

Ponadto kwestia ta regulowana jest przepisem art. 96 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142, ze zm.), który stanowi, że farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli:

    jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
    w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym;
    w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
    zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recepturowego, w recepcie, do których farmaceuta albo technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień, i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept;
    od dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co najmniej 6 dni - w przypadku leku recepturowego sporządzonego na podstawie recepty lub etykiety aptecznej;
    osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
    zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

W razie wątpliwości co do wieku osoby, której wydaje się produkt leczniczy, w przypadku zakupu produktu leczniczego, którego wydanie jest ograniczone wiekiem, farmaceuta i technik farmaceutyczny jest uprawniony do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby. W przypadku nieprzedstawienia takiego dokumentu, produktu leczniczego nie wydaje się" - poinformował Marcin Czech.

Jednocześnie wiceminister tłumaczy, że farmaceuta ma możliwość odmowy realizacji recepty lub wydania leku, w sytuacjach budzących wątpliwości lub podejrzenia co do ich legalności lub bezpieczeństwa. Wszystkie działania podejmowane przez aptekarza powinny być czynione z myślą o dobru pacjenta.

Źródło: Sejm

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także