Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Dane o SARS-Cov-2 wśród medyków

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 maja 2020 14:21

Dane o SARS-Cov-2 wśród medyków - Obrazek nagłówka
nil

10 kwietnia 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego o regularne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby zarażonych koronawirusem członków personelu medycznego, z podziałem na poszczególne zawody.

W apelu zwrócono uwagę, że informacje o zakażeniach wśród medyków są publikowane w zdecydowanej większości państw dotkniętych pandemią, a brak dostępu do nich jest działaniem nietransparentnym, niezrozumiałym i wzbudzającym obawy, że dane te są zatajane przed opinią publiczną.

22 maja 2020 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na ww. apel zaznacza, że każdorazowe zidentyfikowanie zakażenia wśród personelu medycznego skutkuje wszczynaniem dochodzenia epidemiologicznego przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Podejmowana jest wtedy współpraca z kierownikiem podmiotu leczniczego w celu zidentyfikowania osoby z kontaktu z zarażonym. W ramach powyższego, to kierownik placówki jest w posiadaniu pełnych danych o zakażonym personelu medycznym i osobach, które w związku z tym podlegają obowiązkowej kwarantannie, co pozwala mu na podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem podmiotem.

W piśmie z Ministerstwa Zdrowia zabrakło jednak odpowiedzi, czy te dane będą regularnie publikowane przez resort. Nie odniesiono się również do uwagi PNRL o tym, że na początku kwietnia, Główny Inspektor Sanitarny przekazał Polskiej Agencji Prasowej informacje o zarażeniach wśród personelu medycznego, co potwierdziło, że te dane są gromadzone, ale nie są na bieżąco publikowane.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.