Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
PNRL

Decyzje ws. sposobu i poziomu finansowania testów powinny być dokonywane w oparciu o rzetelne dane

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 kwietnia 2020 09:33

Decyzje ws. sposobu i poziomu finansowania testów powinny być dokonywane w oparciu o rzetelne dane - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

24 kwietnia 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło stanowisko w sprawie zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 60/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Poniżej zamieszczamy jego treść.

STANOWISKO Nr 43/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 60/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z zaskoczeniem i niepokojem odbiera wprowadzone zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 60/2020/DSOZ z dnia 21 kwietnia 2020 r. znaczące obniżenie ceny produktów rozliczeniowych – testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Dotychczasowa cena świadczenia – wykonania testu na obecność koronawirusa została obniżona z 400 zł do poziomu 280 zł, a cena wykonania testu bez kosztów odczynnika z poziomu 200 zł do 140 zł.

Z lakonicznego uzasadnienia zarządzenia nie wynikają żadne merytoryczne argumenty, w szczególności o charakterze ekonomicznym, które uzasadniałyby tak znaczne obniżenie wyceny ww. procedur. Jedyna konkretna informacja wynikająca z uzasadnienia wydanego zarządzenia wskazuje, że obniżenie wartości wykonywanych testów na obecność koronawirusa nastąpiło na polecenie ministra zdrowia. Powyższe wskazuje, że wycena nie została poprzedzona żadnymi działaniami zmierzającymi do dokonania oceny faktycznych kosztów wykonania tego badania. Co istotne, jest to już kolejne obniżenie wyceny wykonania testów dokonane przez Fundusz od początku epidemii.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża obawę, że tak istotne obniżenie wyceny produktu rozliczeniowego – wykonania testu na obecność koronawirusa negatywnie odbije się na liczbie wykonywanych testów. Z uwagi na możliwe konsekwencje takiej decyzji oraz ogromne znacznie jakie dla walki z epidemią ma wykonywanie jak największej liczby testów, decyzje dotyczące sposobu i poziomu ich finansowania powinny być podejmowane w sposób transparentny, w oparciu o rzetelne dane dotyczące rzeczywistych kosztów ich wykonywania. Obniżenie wyceny kosztów tych procedur bez dokonania analizy faktycznych kosztów ich wykonywania może doprowadzić do pogorszenia dostępności do testów oraz skutkować obniżeniem wynagrodzenia wypłacanego osobom, które pracując ponad siły wykonują te badania. Obniżenie wyceny ww. świadczeń poniżej rzeczywistych kosztów ich wykonania byłoby niedopuszczalnym przerzucaniem na znajdujące się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej szpitale i laboratoria ciężarów finansowych walki z epidemią.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także