Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Diagności laboratoryjni: MZ rozszerza katalog osób samodzielnie wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 13 grudnia 2022 08:26

Diagności laboratoryjni: MZ rozszerza katalog osób samodzielnie wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, biorcy krwi lub jej składników są obowiązkowo hospitalizowani i obserwowani przez 24 godziny po przetoczeniu. Powyższe nie znajduje często uzasadnienia, jest niepraktyczne i zwiększa obłożenie oddziałów szpitalnych przetaczających krew i jej składniki oraz utrudnia dostęp do tych świadczeń dla pacjentów wymagających regularnego przetaczania krwi, np. hematoonkologicznych.
Drugim rozwiązywanym problemem jest kwestia braku możliwości zapewnienia w pracowniach wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej obsady wyłącznie przez diagnostów laboratoryjnych, dlatego w projekcie wprowadzono również możliwość samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej (bez możliwości autoryzowania wyników tych badań) dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii, mikrobiologii medycznej, oraz magistra lub magistra inżyniera w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej.

Zmiany w rozporządzeniu:

Skrócenie czasu obserwacji do 12 godzin oraz hospitalizacji biorców krwi i jej składników zmniejszy obłożenie podmiotów leczniczych wykonujących procedurę przetaczania. Zwiększy również dostępność szpitali dla pacjentów (zarówno leczonych krwią jak i wymagających innego leczenia).

Zmiana rozporządzenia jest również odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy. Obecnie bowiem nie są już szkoleni technicy analityki, a rynek pracy zasilają diagności laboratoryjni, absolwenci studiów wyższych magisterskich. Obserwowane jest zanikanie grupy zawodowej techników analityki medycznej. Rozwiązaniem powyższego problemu jest rozszerzenie katalogu osób samodzielnie wykonujących te badania, po przeszkoleniu w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi i zdobyciu uprawnień do wykonywania badań immunohematologicznych. Autoryzacja wyników badań nadal byłaby wykonywana w dalszym ciągu przez diagnostów laboratoryjnych lub lekarzy posiadających stosowne zaświadczenie.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.