Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

E-skierowanie do uzdrowiska

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 listopada 2022 13:51

E-skierowanie do uzdrowiska - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Zgodnie z szacunkami Narodowego Funduszu Zdrowia do końca 2021 r. instytucja ta zgromadziła już ok. 6,5 miliarda wpisów dotyczących zdrowia pacjentów, a co rok zbiór ten powiększa się o kolejne rekordy. W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia dąży do jak najszybszej cyfryzacji i tym samym wdrożenia zmian oraz zdigitalizowania kolejnych elementów dokumentacji medycznej. Również zgodnie z ideą „Krajowego planu transformacji na lata 2022–2026” jednym z centralnych punktów dotyczących zdrowia jest zwiększenie zasięgu i katalogu usług cyfrowych. Obecnie w katalogu świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555), zawarte są ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej – logopedia, oraz badania: echokardiograficzne płodu, endoskopowe przewodu pokarmowego, rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych oraz medycyny nuklearnej i tomografii komputerowej finansowanych ze środków publicznych oraz innych niż środki publiczne, a także leczenie szpitalne w szpitalu oraz rehabilitacja lecznicza u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o świadczenie opieki zdrowotnej. Z uwagi na przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej, jak również zasadność usprawnienia procesu obsługi pacjentów kierowanych na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową zasadnym jest wprowadzenie rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego oraz oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wdrożenie usługi e-skierowania, która docelowo wyeliminuje postać papierową skierowań wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Projektowane rozwiązania legislacyjne umożliwią wystawianie przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań w postaci elektronicznej, bez konieczności czasochłonnej czynności ręcznego wypełniania druku skierowania na ten rodzaj świadczeń oraz wysyłki skierowania do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, która musi nastąpić, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2021 r. poz. 111), w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. Przyjęte rozwiązanie usprawnia proces obsługi pacjentów, dla których lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawi skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, przez skrócenie procesu wystawiania – wypełniania druku skierowania, jak również niweluje ryzyko zagubienia wersji papierowej takiego druku czy też niewywiązania się z 30-dniowego terminu przesłania skierowania do właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Również efektem dodanym proponowanego rozwiązania jest docelowa likwidacja kosztów związanych z drukami skierowań oraz usługi pocztowej – wysyłka skierowań w zamkniętej kopercie.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także