Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

IMS Health o projekcie wrześniowej listy refundacyjnej

MedExpress Team

Katarzyna Sienkiewicz

Opublikowano 20 sierpnia 2014 15:49

IMS Health o projekcie wrześniowej listy refundacyjnej - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Od 1 września zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Co się zmieni? Ocenia IMS Health.

logo_ims

Od 1 września zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Co się zmieni? Ocenia IMS Health:

Ogłoszony projekt listy refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 1 września 2014 roku wprowadza do refundacji aptecznej nową substancję czynną stosowaną u osób z POChP. Dodatkowo, większa liczba chorych zyska dostęp do leczenia poprzez rozszerzenie dotychczasowych wskazań refundacyjnych dla obecnych już na listach 3 substancji czynnych (denosumab, wigabatryna, posokonazol). Najistotniejsze zmiany w zakresie programów lekowych powodują zwiększenie liczby pacjentów mogących przystąpić do programu leczenia niedoborów odporności u dorosłych. W przypadku leczenia stwardnienia rozsianego istotne jest zniesienie ograniczenie czasu trwania terapii dla 2 leków stosowanych w tym programie.

Refundacja na rynku aptecznym

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano łącznie 63 produkty (wg kodów EAN). Nowo wprowadzone leki, za wyjątkiem jednego, to substancje czynne obecne już w ramach refundacji aptecznej.

Zmiany dopłaty pacjenta – podobnie jak w poprzednim obwieszczeniu – dotyczą w sumie 655 pozycji leków. Zmiany dotyczące zarwano wzrostu, jak i spadku dopłaty pacjenta są niewielki i nie wpłyną w znaczący sposób na wydatki pacjenta na leki refundowane.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, wśród leków, dla których zmniejszy się dopłata pacjenta znajduje się lek zawierający substancję czynną pegfilgrastim, stosowany u pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu choroby nowotworowej. Poprzednia lista refundacyjna, obowiązująca od 1 lipca 2014 r.,  podniosła dopłatę pacjenta z kwoty ryczałtowej do 122,80 zł. W związku z tym sprzedaż leku na rynku aptecznym w lipcu 2014 roku w porównaniu do czerwca 2014 roku, liczona w opakowaniach, spadła o ponad 58%.

W efekcie skrócenia decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji 26 produktów (wg kodów EAN) zostało usuniętych z wykazów. Produkty te w okresie od stycznia do lipca 2014 roku osiągnęły wartość sprzedaży równą kwocie 3,1 mln zł, liczoną w cenach detalicznych brutto. NFZ wydatkował na nie blisko 1 mln zł, a pacjenci  w tym samym okresie dopłacili do nich 2,1 mln zł. Na listach refundacyjnych znajdują się leki, które są odpowiednikami wszystkich usuniętych leków.

Nową substancją czynną dodaną do obwieszczenia jest bromek glikopironium. Stosowany jest w celu łagodzenia objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u osób dorosłych. We wrześniu 2012 roku Komisja Europejska zezwoliła na dopuszczenie leku do sprzedaży. W krajach Unii Europejskiej bromek glikopironium osiągnął w pierwszym półroczu 2014 roku wartość sprzedaży równą kwocie 40 mln Euro i osiągnął udział wartościowy w klasie ATC R03G3 na poziomie 6%. W Polsce udział tej substancji jest jak do tej pory poniżej 1%.

Korzystną zmianą dla pacjentów jest rozszerzenie zakresu refundacji dla 3 substancji czynnych:
•     denosumab – refundacja możliwa dla pacjentek >60 roku życia z dowolnym złamaniem osteoporotycznym;
•     wigabatryna – refundacja we wskazaniu Zespół Westa;
•    posakonazol – refundacja apteczna możliwa w 3 kolejnych wskazaniach (wyszczególnionych w projekcje obwieszczenia) u dzieci <18 oraz – dodatkowo – w 1 wskazaniu w zakresie katalogu chemioterapii. Dotychczas lek ten był dostępny dla pacjenta w wąskim wskazaniu refundacyjnym od maja 2014 roku.

Programy lekowe i chemioterapia

Do najważniejszych zmian należą:
•    refundacja leków zawierających immunoglobuliny ludzkie w nowym programie lekowym leczenie pierwotnych niedoborów odporności u pacjentów dorosłych;
•    refundacja leku zawierającego sunitynib – w leczeniu mięsaków tkanek miękkich;
•    zmiana treści programu lekowego – leczenie stwardnienia rozsianego, co pozwoli na wydłużenie czasu leczenia pacjentów będących w programie;

Rozszerzenie wskazań refundacyjnych, a co za tym idzie zwiększenie dostępności do leczenia dotyczy leków zawierającego posakonazol, interferon alfa-2a, gemcytabinę.

Źródło: IMS Health

Przeczytaj również: Wrześniowa lista leków refundowanych. Co nowego?

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także