Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Minister Zdrowia powołał zespół do spraw opracowania projektu przepisów regulujących zawody pielęgniarki i położnej

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 31 sierpnia 2023 10:17

Minister Zdrowia powołał zespół do spraw opracowania projektu przepisów regulujących zawody pielęgniarki i położnej - Obrazek nagłówka
W środę (30.08.) w Dzienniku Urzędowym MZ opublikowane zostało zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu przepisów regulujących zawody pielęgniarki i położnej.

Do zadań zespołu ma należeć przede wszystkim dokonanie analizy i weryfikacji obowiązujących przepisów prawa w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa, dotyczących: wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, kształcenia zawodowego pielęgniarki i położnej oraz kształcenia podyplomowego pielęgniarki i położnej. Zajmie się on także przygotowaniem projektu przepisów regulujących zawody pielęgniarki i położnej wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji

Zespołem pokieruje – dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, prof. Akademii Mazowieckiej w Płocku, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Jej zastępcami będą: dr n. o zdr. Anna Janik, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Edyta Gadomska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia. W pracach wezmą udział również: Ewa Majsterek, Naczelnik Wydziału Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele m.in. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych czy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Pierwsze posiedzenie Zespołu ma być zwołane nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia. Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez Przewodniczącego projektu przepisów regulujących zawody pielęgniarki i położnej, nie później jednak niż do dnia 29 kwietnia 2024 r.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także