Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
PPOZ

Musimy ocenić ryzyko podpisania dalszych umów!

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 6 grudnia 2022 14:43

Musimy ocenić ryzyko podpisania dalszych umów!  - Obrazek nagłówka

Świadczeniodawcy skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia są zaskoczeni stanowiskiem Filipa Nowaka, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który dziękując za prowadzone rozmowy jednostronnie zamyka dalsze planowane negocjacje.

– Opiekujemy się zdrowiem milionów Polaków i zatrudniamy ogromne rzesze pracowników. Za skutki finansowe własnych przedsiębiorstw odpowiadamy własnymi, rodzinnymi budżetami. Podjęcie decyzji o podpisaniu umów na dalszą działalność wymaga oceny finansowego ryzyka! Bez takiej oceny decyzji o podpisaniu umów podjąć nie możemy! – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ, w piśmie do prezesa NFZ, wnosząc o odpowiedzi na przedstawione pytania.

W piśmie przesłanym do świadczeniodawców PPOZ Filip Nowak, prezes NFZ „dziękując za wartościowe propozycje dotyczące usprawniania organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej” poinformował o planach wdrożenia zarządzeniem wzmocnienia podmiotów leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej realizujących zadania na terenach wiejskich, o wprowadzeniu zmian dotyczących wysokości współczynników korygujących stawkę kapitacyjną w wybranych grupach wiekowych, a także o zmianie w finansowaniu i zasadach rozliczania świadczeń udzielanych pacjentom z wielochorobowością (zgodnie z propozycją NFZ). „W związku z tym, że propozycje środowiska świadczeniodawców poz zostaną wdrożone w stosownych przepisach zawartych w zarządzeniu prezesa NFZ, należy uznać, że temat naszych spotkań eksperckich został wyczerpany.

Zawarte w piśmie stanowisko prezesa NFZ w ocenie PPOZ jednostronnie zamyka dalsze negocjacje.

…- Najwidoczniej poczynione z przedstawicielami Federacji PZ ustalenia zostały uznane za korzystne dla NFZ. Inna jest jednak ich ocena przez lekarzy zrzeszonych w PPOZ. Nie uwzględniają one bowiem postulowanej waloryzacji wartości kontraktów o poziom inflacji. Obecnie w ochronie zdrowia wynosi ona ok. 20 procent. Jednocześnie pragnę zauważyć, że do chwili obecnej nie otrzymałam wszystkich informacji, o które występowałam – podkreśla Bożena Janicka, wnosząc o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na następujące pytania:

  1. jaki był koszt finansowania wskaźnika 3,2 w poszczególnych przedziałach wiekowych w latach 2021 i 2022?
  2. jaka jest projekcja skutków finansowych na drugie półrocze 2023 roku dla nowego wskaźnika ( za 1,2,3 i 4 grupę chorobową) na podstawie obecnej sprawozdawczości prowadzonej przez świadczeniodawców poz dla tychże schorzeń?
  3. jakie skutki finansowe będzie miało zmniejszenie ilości rozpoznań chorób przewlekłych wg ICD-10 z 75 do zaledwie 33 od drugiego półrocza 2023?
  4. od kiedy dostępna będzie aplikacja umożliwiająca okodowywanie pacjentów chorych przewlekle w zakresie planowanych zmian (dodatki za każdą grupę chorobową)? Wskazujemy, iż stan na dzień 1.07.2023 roku będzie weryfikacją wsteczną 6 miesięcy, czyli aplikacja winna umożliwiać okodowywanie w 4 grupach chorobowych już od stycznia 2023 roku?
  5. jaki był powód niewielkiego zwiększenia stawki bazowej jedynie w dwóch przedziałach wiekowych? Dlaczego przedział wiekowy od 0 do 2 lat nie jest finansowany wskaźnikiem 3,2, o co wcześniej postulowałam?
  6. z treści zawartego z PZ porozumienia wynika, że stawka ryczałtowa na koordynatora w wysokości 6 500 zł przewidziana jest jedynie do końca 2023 roku. Jak będzie zatem finansowany koordynator w 2024 roku?
  7. Co jest przyczyną tego, że umowy mają być zawarte na okres 27 miesięcy? Co planuje się od 1.04.2025r?

…- Świadczeniodawcy PPOZ nie tylko opiekują się zdrowiem milionów Polaków. Są także pracodawcami dla niemałej rzeszy zatrudnianych pracowników medycznych i administracyjnych. Za skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji dotyczących ich własnych przedsiębiorstw odpowiadają własnymi, rodzinnymi budżetami. Nie mają asekuracji budżetu państwa ani budżetu samorządu terytorialnego. Dlatego muszą z wyprzedzeniem wieloletnim ocenić ryzyko finansowe podpisywanych przez siebie umów. Przekazanie powyższych informacji

pozwoli świadczeniodawcom podjąć świadomą decyzję podpisania lub niepodpisania dalszej umowy z NFZ – informuje w piśmie do prezesa NFZ Bożena Janicka.

inf pras

Tematy

lekarze PPOZ

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także