Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

MZ: Lekarz POZ zleci więcej badań

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 grudnia 2018 08:16

MZ: Lekarz POZ zleci więcej badań - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia związana jest z reformą systemu edukacji (polegającą m.in. na likwidacji gimnazjum i wprowadzeniu 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum oraz 5-letniego technikum) od dnia 1 września 2017 r.


W celu uniknięcia niejasności co do terminów świadczeń udzielanych przez lekarza oraz pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w środowisku nauczania i wychowania (wizyty patronażowe, badania bilansowe, w tym testy przesiewowe) i prawidłowego ich rozliczania przez świadczeniodawców, wprowadza się terminy udzielania świadczeń uwzględniające tylko wiek dziecka, w miejsce dotychczasowego opisu uwzględniającego wiek dziecka, a następnie system edukacyjny.


Projektowane przepisy mają na celu umożliwienie świadczeniodawcom prawidłowe, terminowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych badań lekarskich (bilans zdrowia), obejmujących ocenę rozwoju fizyczno-emocjonalnego oraz przeprowadzanie testów przesiewowych w celu wykrywania czynników ryzyka wystąpienia choroby.


Oczekiwanym efektem wprowadzanych regulacji będzie prawidłowe, terminowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznych badań lekarskich (bilans zdrowia) oraz przeprowadzanie testów przesiewowych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w środowisku nauczania i wychowania.


Wprowadzenie do pakietu badań diagnostycznych wykonywanych na zlecenie lekarza POZ, badań stosowanych do określenia poziomu żelaza oraz witaminy D3 będzie umożliwiało zainteresowanym lekarzom wystawienie, w uzasadnionych medycznie przypadkach, skierowań na przedmiotowe badania, i w przypadku zdiagnozowania niedoborów żelaza lub witaminy D3 ustalenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego, którego celem będzie uzupełnienie niedoborów. Czego efektem będzie, w przypadku niedoboru witaminy D3, uregulowanie gospodarki wapniowo-fosforowej oraz prawidłowy rozwój kości lub w przypadku niedoboru żelaza, uzupełnienie braków minerału i zapobieganie anemii.


Możliwość zlecenia badań diagnostycznych ukierunkowanych na wykrywanie infekcji Borrelia sp. pozwoli lekarzom POZ na wczesne postawienie diagnozy oraz rozpoczęcie leczenia, co sprzyjać będzie zapobieganiu rozwojowi choroby i jej powikłaniom oraz obniży koszty leczenia.

W leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C ważne jest wczesne wykrycie zakażenia wirusem, a po jego wykryciu ustalenie terapii i rozpoczęcie leczenia specjalistycznego w celu przeciwdziałania przejścia z ostrej fazy choroby w przewlekłą, postępowanie takie obniża koszty leczenia, zwiększa szanse na powrót do zdrowia eliminując czynnik związany z oczekiwaniem na udzielenie świadczeń w AOS.


Zapewnienie dostępu do przedmiotowych badań jest uzasadnione również faktem, że możliwe jest wdrożenie leczenia już w ramach POZ, a to ogranicza koszty opieki specjalistycznej i pozwala na adekwatną alokację środków publicznych przeznaczanych na opiekę medyczną.

Projket: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.