Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ powołuje pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 7 lutego 2023 08:36

MZ powołuje pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji został Dominik Krasowski.

Do jego zadań należy realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w Ministerstwie Zdrowia, w tym:

1) koordynacja, opracowanie i aktualizowanie w Ministerstwie dokumentów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zwanego dalej „SZBI”;

2) opracowanie i aktualizacja procesów dotyczących bezpieczeństwa informacji opisanych w Księdze procesów;

3) koordynacja procesu szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji;

4) prowadzenie Rejestru ryzyk w bezpieczeństwie informacji oraz przeprowadzanie analizy wyników szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji, we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych i Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;

5) koordynacja przeglądów zarządzania SZBI oraz realizacja ustaleń wynikających z przeglądów zarządzania SZBI;

6) inicjowanie oraz nadzorowanie działań wdrożeniowych, korygujących i zapobiegawczych w zakresie bezpieczeństwa informacji;

7) prowadzenie i aktualizacja wykazu stron zainteresowanych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz wykazu aktów prawnych i innych dokumentów związanych z SZBI Ministerstwa;

8) podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także