Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Neurolodzy o pilotażu trombektomii mechanicznej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 3 marca 2021 11:10

Neurolodzy o pilotażu trombektomii mechanicznej - Obrazek nagłówka

Naczelna Rada Lekarska w stanowisku w sprawie leczenia interwencyjnego udaru niedokrwiennego mózgu zarzuca, że dalsze przedłużenie dotychczasowego pilotażu trombektomii i wskazywanie przez ministra zdrowia ośrodków, które mogą wykonywać tą procedurę, powoduje w istocie administracyjne ograniczenie liczby wykonywanych zabiegów ze szkodą dla chorych. Środowisko neurologów odpowiada NRL. Publikujemy treść listu:


Szanowni Państwo,
w imieniu realizatorów Pilotażu „Leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych”, po zapoznaniu się z treścią dokumentu przedstawiającego stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczące Pilotażu, jako przedstawiciele Towarzystw Lekarskich zaangażowanych w jego realizację pozwalamy sobie zabrać głos w tej sprawie.
Pilotaż leczenia ostrego udaru za pomocą trombektomii mechanicznej został ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w dniu 16 października 2018r. Rozporządzenie to zawiera bardzo szczegółowe warunki, które musi spełniać Ośrodek Pilotażowy oraz opis zespołu uczestniczącego w zabiegu, składającego się z 6 osób różnej specjalności medycznej (w tym lekarza specjalisty z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologia, radiodiagnostyka, radiologii i diagnostyki obrazowej, neurochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, neurologii lub kardiologii, spełniającego określone kryteria samodzielnego operatora). Wszystkie ośrodki, z którymi płatnik, Narodowy Fundusz Zdrowia, podpisał umowy, spełniają te warunki.
Obecnie Pilotaż jest realizowany przez co najmniej jeden Ośrodek w województwie, łącznie 20 ośrodków. Program Pilotażowy pracuje w oparciu o stosowane powszechnie na świecie struktury organizacyjne, tzw. sieci udarowe. Na terenie każdego województwa są zorganizowane lokalne sieci udarowe, w skład których wchodzą: Nadrzędne Centrum Udarowe (w Polsce są to Ośrodki Pilotażowe) oraz podlegające mu oddziały udarowe.
Literatura naukowa wskazuje, że taki system organizacyjny zapewnia optymalny dostęp do leczenia przyczynowego udaru, tzn.:
- farmakologicznego leczenia trombolitycznego, które odbywa się w oddziale udarowym najbliżej miejsca zachorowania (18% chorych na udar w Polsce) i
- zabiegowego leczenia za pomocą trombektomii mechanicznej, które odbywa się w Nadrzędnym Centrum Udarowym (obecnie: 3.5% chorych; docelowo, po uwzględnieniu doświadczeń innych krajów, szacujemy, że będzie to około 5% chorych). (Dla porównania: Wielka Brytania – 0.5%, USA – 3.1%, Niemcy 5%).
Dane statystyczne dotyczące pilotażu w Polsce są na bieżąco aktualizowane i dostępne w przestrzeni publicznej (www.zdrowedane.pl).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, każdy Ośrodek realizujący Pilotaż jest zobowiązany do zabezpieczenia codziennych, 24-godzinnych dyżurów dla 6-osobowego Zespołu wykonującego zabiegi. Jest to wysokie i bardzo kosztowne wymaganie, ale powoduje to, że każdy pacjent, bez względu na moment zachorowania, ma zapewniony najbardziej korzystny dostęp do leczenia. Chcemy podkreślić, że w wielu Ośrodkach Pilotaż jest realizowany przez zespoły interdyscyplinarne, z udziałem radiologów interwencyjnych, chirurgów naczyniowych, neurochirurgów i kardiologów interwencyjnych w zależności od potrzeb lokalnych i specyfiki organizacji sieci udarowej województwie.
Stoimy na stanowisku, że na chwilę obecną wprowadzone rozwiązanie jest optymalne organizacyjnie i finansowo; wykorzystuje niezbędne, choć wysokokosztowe zasoby ludzi i sprzętu do realizacji zapotrzebowania na procedurę mechanicznej trombektomii w Polsce. Uwzględniamy sytuację, że zwiększenie liczby zabiegów spowoduje powołanie kolejnych ośrodków.
Chcemy także Państwa poinformować, że zarówno twórca Pilotażu (Ministerstwo Zdrowia jak i płatnik (Narodowy Fundusz Zdrowia) nigdy nie mieli i nie mają zastrzeżeń do dotychczasowej realizacji wymogów Pilotażu ani do osiąganych wskaźników.

Pod listem do samorządu lekarskiego podpisali się:
Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii
Prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik
Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek
Konsultant Krajowy w dziedzinie radiologii
Prof. dr hab. med. Jerzy Walecki
Prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Prof. dr hab. med. Andrzej Cieszanowski

Źródło: PTN

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także