Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NFZ: więcej pieniędzy na świadczenia w SOR-ach i izbach przyjęć

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 15 lutego 2022 08:17

NFZ: więcej pieniędzy na świadczenia w SOR-ach i izbach przyjęć - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Opublikowano zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany są odpowiedzią na postulaty środowiska merytorycznego oraz świadczeniodawców i mają na celu urealnienie wartości stawek ryczałtów dobowych określanych dla świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) i świadczeń w izbie przyjęć (IP).

Zaproponowane rozwiązanie przewiduje zwiększenie, od dnia 1 lutego 2022 r., o 25 % wartości stawki bazowej dla SOR w stosunku do jej wysokości obowiązującej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz daje możliwość dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich Funduszu zwiększenia wysokości stawki bazowej w IP o max. 25% jej wartości obowiązującej dla danej IP przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wprowadza ponadto wzrost wartości wag punktowych IV, V i VI kategorii stanu zdrowia pacjenta w SOR oraz II, III i IV kategorii stanu zdrowia w IP. Wzrost wysokości stawki bazowej oraz wag punktowych będzie miał przełożenie na zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych, a co za tym idzie wysokości finansowania danych świadczeń opieki zdrowotnej od 2022 r.

Powyższe będzie miało wpływ na zmianę planu finansowego NFZ w zakładce dotyczącej leczenia szpitalnego. Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia zmian, w skali roku, szacuje się na około 175 mln PLN dla SOR oraz 72 mln PLN dla IP.

Wzrost finansowania niniejszych świadczeń jest niezbędny, z uwagi na rosnące oczekiwania finansowe pracowników medycznych oraz obecną sytuację gospodarczą. Niniejsze pozwoli na właściwe zabezpieczenie szpitalom podstawowych elementów niezbędnych do funkcjonowania struktury SOR oraz IP. Zastosowanie wzrostu wyceny wag punktowych wyższych kategorii stanu zdrowia pacjenta w SOR oraz IP przyczyni się do wzrostu finansowania podmiotów, które przyjmują większą liczbę pacjentów wymagających bardziej specjalistycznego zabezpieczenia.

Powyższe działania mają na celu usprawnienie działania SOR oraz IP, które są obecnie najbardziej przeciążonymi pracą medycznymi jednostkami organizacyjnymi szpitali, m. in. poprzez ułatwienie pozyskania kadry medycznej niezbędnej do zabezpieczenia narastającej liczby pacjentów szczególnie w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, która niejednokrotnie jest przesłanką czasowych zamknięć pracy oddziałów.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Zobacz także