Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Nowe przepisy dot. komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 31 stycznia 2024 09:24

Nowe przepisy dot. komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które określa sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich, orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej. Dotyczy to także pielęgniarek lub ratowników medycznych. Nowe przepisy przewidują ponadto zwiększenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków komisji lekarskiej za każdy dzień pracy w komisji.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, przedłożone przez wicepremiera, ministra obrony narodowej.

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie zmian w składach powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. Chodzi o komisje, które orzekają o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Najważniejsze rozwiązania

 • Przepisy rozporządzenia zostały dostosowane do zmiany ustawy o obronie Ojczyzny, polegającej na zastąpieniu w składzie powiatowych komisji lekarskich pracowników średniego personelu do spraw zdrowia – pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.
 • Ponadto, zniesione zostanie wymaganie posiadania specjalizacji od członka komisji – lekarza w powiatowej komisji lekarskiej. Zniesione zostanie także wymaganie posiadania specjalizacji w konkretnej dziedzinie medycyny od członka komisji – lekarza wojewódzkiej komisji lekarskiej. Rozwiązania te przyczynią się do zapewnienia odpowiedniej liczby lekarzy w powiatowych i wojewódzkich komisjach lekarskich, które orzekają o zdolności do służby wojskowej.

Rozporządzenie określa sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób, które wchodzą w skład komisji lekarskich, orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej. Dotyczy to także pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy wyznaczeni są do powiatowych komisji lekarskich. Nowe przepisy przewidują ponadto zwiększenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków komisji lekarskiej za każdy dzień pracy w komisji.

Najważniejsze rozwiązania

 • Nowe przepisy określają sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób, które wchodzą w skład komisji lekarskich, w tym pielęgniarek lub ratowników medycznych. Tym samym uchylone zostanie rozporządzenie Rady Ministrów z 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich.
 • Podniesiona zostanie maksymalna wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków komisji lekarskiej za każdy dzień pracy w komisji. Będzie to dotyczyło stawek dla:
  • przewodniczącego komisji – wzrost z 899 zł do 1000 zł;
  • lekarza – wzrost z 764 zł do 800 zł;
  • psychologa – wzrost z 600 zł do 700 zł;
  • pielęgniarek lub ratowników medycznych – wzrost z 557 zł do 600 zł;
  • sekretarza komisji – wzrost z 476 zł do 500 zł.

Źródło: KPRM

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.