Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Adam Niedzielski: ratownicy mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 5 lipca 2023 08:35

Adam Niedzielski: ratownicy mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu - Obrazek nagłówka
fot. Piotr Wójcik
– Ratownicy mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu ukończenia studiów w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy bez uzyskania PWZ i wpisu do rejestru – napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski, odpowiadając na wpis byłego szefa resortu, Bartosza Arłukowicza, w którym wskazał on, że zapisy obowiązującej od 22 czerwca ustawy o zawodzie ratownika medycznego wykluczają z pracy wszystkich ratowników medycznych w Polsce.

Przypomnijmy, ustawa o zawodzie ratownika medycznego została przyjęta w grudniu ubiegłego roku, a 22 czerwca weszła w życie. Regulacja ustanawia m.in. samorząd ratowników, który przyznaje im prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z zapisami, absolwenci muszą legitymować się dokumentem prawa wykonywania zawodu, wydawanym właśnie przez samorząd, który jeszcze nie powstał.

W twitterowym wpisie były minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz odniósł się do wątpliwości z tym związanych.

„Gdybyście gdzieś tam spotkali pana ministra Niedzielskiego w trasie między Piłą a Czarnkowem (okręg nr 38) powiedzcie mu, że napisał ustawę, która wyklucza z pracy wszystkich ratowników medycznych w Polsce. Tak tylko wrzucam”, napisał Arłukowicz.

W odpowiedzi obecny szef resortu zdrowia wyjaśnił, że ratownicy mogą przez dwa lata wykonywać zawód na podstawie dyplomu.

„Gdybyście spotkali gdzieś tam nadmiernie podekscytowanego pana Arłukowicza to powiedzcie mu, że ratownicy mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu ukończenia studiów w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy bez uzyskania PWZ i wpisu do rejestru”, napisał Adam Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało we wtorek na swojej stronie internetowej informację w sprawie sposobu nabywania uprawnień do wykonywania zawodu przez ratowników medycznych, którzy uzyskali tytuł zawodowy po dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Poniżej publikujemy treść informacji:

Zgodnie z przepisami art. 218 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2705) osoby, które w dniu wejścia w życie ww. ustawy (22 czerwca 2023 r.) spełniają łącznie warunki określone w art. 2 pkt 1-4, tj.:

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;

3) posiadają znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego;

4) spełniają m.in. następujące wymagania:

a) rozpoczęły przed dniem 1 października 2019 r. studia na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (tej specjalności) lub

b) rozpoczęły po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra, lub

c) rozpoczęły przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, (…)

stają się ratownikami medycznymi w rozumieniu ustawy i przysługuje im prawo wykonywania zawodu.

Przepis art. 218 ust. 1 ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych dotyczy zatem także osób, które rozpoczęły po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra po 22 czerwca 2023 r. (spełniających warunek z art. 2 pkt 4 lit. b ustawy).

Osoby, które 22 czerwca 2023 r. (w dniu wejścia w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych) realizowały kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego, po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, mogą wykonywać zawód na podstawie dyplomu ukończenia studiów w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy bez uzyskania dokumentu „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego” oraz wpisu do rejestru.

Przywołane uregulowanie dotyczące uprawnień do wykonywania zawodu nie jest nowe i precedensowe. Alogiczna regulacja dotyczyła zawodu fizjoterapeuty (art. 143 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty).

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także