Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Nowe wzory karty urodzenia, karty martwego urodzenia i karty zgonu. Zmiany od 1 stycznia 2024

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 5 grudnia 2023 09:17

Nowe wzory karty urodzenia, karty martwego urodzenia i karty zgonu. Zmiany od 1 stycznia 2024 - Obrazek nagłówka
Pixabay

E-Zdrowie przekazuje aktualne projekty ww. wzorów i informuje, że projekty rozporządzeń ministra zdrowia określających te wzory, są dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji:

  1. w sprawie wzoru karty zgonu https://legislacja.gov.pl/projekt/12378501otwiera się w nowej karcie,
  2. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia https://legislacja.gov.pl/projekt/12378502otwiera się w nowej karcie.

Po opublikowaniu ww. rozporządzeń w Dzienniku Ustaw, wzory obowiązujących kart: urodzenia, martwego urodzenia oraz zgonu będą zamieszczone w edytowalnych wersjach (pdf.) na stronie www.ezdrowie.gov.pl.

Karta urodzenia i karta martwego urodzenia

Od 1 stycznia 2024 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą będą przekazywały karty urodzenia i karty martwego urodzenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego wyłącznie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. Oznacza to, że nie będzie już możliwości przekazywania karty urodzenia i karty martwego urodzenia do urzędu stanu cywilnego w postaci dokumentu papierowego.

W związku z powyższym E-Z przypomina o założeniu elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP oraz wyposażeniu pracowników upoważnionych do wystawiania karty urodzenia i karty martwego urodzenia w kwalifikowany podpis elektroniczny albo zapewnieniu możliwości korzystania z podpisu osobistego. Użycie podpisu osobistego z dowodu osobistego wymaga posiadania czytnika NFC.

Nie należy przekazywać karty urodzenia i karty martwego urodzenia na zewnętrznym nośniku danych.

Rekomendowanym formatem sporządzanej elektronicznie karty urodzenia/karty martwego urodzenia jest format .pdf.

Bez zmian natomiast pozostają terminy przekazania dokumentów kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Kartę urodzenia przekazuje się w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia, a kartę martwego urodzenia – w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia nie przekazuje się.

Niezależnie od powyższego od dnia 1 stycznia 2024 r. podmiot wykonujący działalność leczniczą pozyskuje i przetwarza oraz przekazuje służbom statystyki publicznej dla potrzeb statystyki publicznej, dane dotyczące: miejsca zamieszkania rodziców dziecka, w tym okresu przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, wykształcenia rodziców dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka dotyczące: długości, ciężaru ciała, punktów w skali Apgar, oraz informacje o ciąży i porodzie dotyczące: okresu trwania ciąży i wielorakości oraz dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka (art. 53 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).

Rekomendowanym sposobem przekazywania powyższych danych dla potrzeb statystyki publicznej jest wykorzystanie:

  1. aplikacji uruchomionej w ramach infrastruktury Głównego Urzędu Statystycznego i udostępnionej w Internecie. Aplikacja zapewni wprowadzanie i przesyłanie wymaganych danych z zakresu badania urodzeń za pomocą formularza internetowego, a także zapewni możliwość przekazania do aplikacji pliku z danymi w różnych formatach (np. xml, txt, xlsx, docx, jpg);
  2. interfejsu API UWD umożliwiającego automatyczne przekazywanie danych w formacie XML z systemów informatycznych podmiotów zewnętrznych.

Informacje o dostępie do aplikacji i interfejsu API UWD oraz schematy XSD będą dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (https://form.stat.gov.plotwiera się w nowej karcie) oraz na stronie www.ezdrowie.gov.pl.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 dane powinny być przekazywane na bieżąco, do trzech dni od wystawienia karty urodzenia lub karty martwego urodzenia.

Karta zgonu

W odniesieniu do karty zgonu wprowadzane od 1 stycznia 2024 r. zmiany dotyczą zakresu i sposobu przekazywania danych dla potrzeb urzędu stanu cywilnego oraz dla potrzeb statystyki publicznej.

Karta zgonu będzie składała się z trzech części przeznaczonych:

  1. do zarejestrowania zgonu;
  2. dla administracji cmentarza;
  3. dla potrzeb statystyki publicznej.

Karta zgonu, tak jak obecnie, będzie sporządzana przez osobę stwierdzającą zgon i wydawana w jednym egzemplarzu podmiotowi uprawnionemu do pochówku.

Niezależnie od powyższego od dnia 1 stycznia 2024 r. podmiot sporządzający kartę zgonu będzie również zobowiązany do przekazania danych zawartych w karcie zgonu w części przeznaczonej dla statystyki publicznej służbom statystyki publicznej.

Źródło: CEZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.