Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Nowelizacja karty zgonu

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 września 2017 11:16

Nowelizacja karty zgonu - Obrazek nagłówka
Fot. J. Sielski
Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru karty zgonu.

Według przedstawionego projektu zmianie ma ulec obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. poz. 231). Proponowana zmiana wynika z konieczności przedłużenia czasu obowiązywania tego aktu.

Zmiana usuwa § 2 rozporządzenia, według którego rozporządzenie traci moc od 1 stycznia 2018 r. i wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1524). 

Natomiast określony w projekcie rozporządzenia termin jego wejścia w życie na dzień 15 grudnia 2017 r. jest dostosowany z terminem wejścia w życie zmiany odpowiednich przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego.  

źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także