Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Większe wynagrodzenia dla rezydentów. Od kiedy?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 czerwca 2023 11:20

Większe wynagrodzenia dla rezydentów. Od kiedy? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych lekarzy rezydentów z uwzględnieniem zwiększenia mnożników ustalających wynagrodzenia w priorytetowych dziedzinach medycyny – przez wydanie rozporządzenia na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nowe stawki wynagrodzeń rezydentów zostaną dostosowane do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a dzięki zwiększeniu mnożników dla dziedzin priorytetowych będą skuteczniej oddziaływać na decyzje lekarzy o wyborze szkolenia w tych deficytowych dziedzinach medycyny.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:

1) anestezjologia i intensywna terapia,

2) chirurgia dziecięca,

3) chirurgia ogólna,

4) chirurgia onkologiczna,

5) choroby wewnętrzne,

6) choroby zakaźne,

7) geriatria,

8) hematologia,

9) kardiologia dziecięca,

10) medycyna paliatywna,

11) medycyna ratunkowa,

12) medycyna rodzinna,

13) neonatologia,

14) neurologia,

15) neurologia dziecięca,

16) onkologia i hematologia dziecięca,

17) onkologia kliniczna,

18) patomorfologia,

19) pediatria,

20) psychiatria,

21) psychiatria dzieci i młodzieży,

22) radioterapia onkologiczna,

23) stomatologia dziecięca

– w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 8308 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 9063 zł.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1 w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi

7552 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 7779 zł.

Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed dniem 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 16j ust. 2b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wysokości określonej w § 1 dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2023 r

Źródło: RCL

Tematy

rezydenci

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także