Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
PPOZ

Określenie poziomu refundacji wymaga uproszczenia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 listopada 2022 12:16

Określenie poziomu refundacji wymaga uproszczenia - Obrazek nagłówka

– Obecny system refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, według którego to na osobie wystawiającej receptę spoczywa obowiązek określania poziomu odpłatności, jest dysfunkcjonalny! – alarmują w piśmie do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. O wsparcie w uporządkowaniu ważnego tematu lekarze PPOZ zwrócili się także do Bartłomieja Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Łukasza Jankowskiego, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. – Określanie wysokości refundacji leków wymaga uproszczenia i automatyzacji! – uzasadniają w wystosowanych pismach.

– Obecnie obowiązek ten zmusza lekarzy (i inne osoby wystawiające recepty) do czasochłonnej weryfikacji poziomów odpłatności. W sytuacji niedoboru kadr medycznych sytuacja taka jest nie do zaakceptowania: w interesie pacjentów jest bowiem, by lekarz mógł poświęcić więcej czasu na leczenie, nie zaś na zbędną biurokrację. Dodatkowo skomplikowany system określania odpłatności sprzyja różnym interpretacjom, które skutkują nakładaniem na świadczeniodawców wygórowanych kar.Niejasne kryteria określania poziomów refundacji i wysokie ceny powodują wreszcie, że w przypadku leków dostępnych w więcej niż jednym poziomie refundacji, pacjenci starają się czasem w sposób nieuzasadniony skłonić lekarzy do wypisania leku z określoną refundacją, korzystając często z podpowiedzi aptekarzy. Odmowa ze strony lekarza skutkuje niepotrzebnymi napięciami na linii pacjent-lekarz, co może negatywnie wpłynąć na skuteczność leczenia. Jeszcze raz zdecydowanie podkreślamy, że rolą lekarza w systemie opieki zdrowotnej jest leczenie pacjenta, zabezpieczenie go w konieczne leki poprzez wystawienie recepty, natomiast odpłatność za leki jest już problemem pacjenta i ubezpieczyciela (pobierającego składki) – zaznacza Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Nie bez znaczenia w podjęciu zdecydowanych działań w kierunku modyfikacji systemu refundacji są liczne kontrole prowadzone przez oddziały wojewódzkie NFZ i Centralę NFZ, żądanie od lekarzy wielokrotnych wyjaśnień w zakresie zaordynowanego leku i jego refundacji, a także nakładanie kar i żądania zwrotu kwot wynikających z wystawionych dla pacjenta recept z refundacją.

– Mając na uwadze zapewnienie pacjentom jak najlepszych warunków leczenia poprzez zapewnienie im koniecznych leków, uważamy, że jak najszybciej należy podjąć wspólne działania mające na celu modyfikację systemu refundacji leków dla pacjentów z różnymi chorobami, a tym samym zniesienie obowiązku określania na receptach poziomu odpłatności przez lekarzy – uzasadnia Bożena Janicka, dodając, że uproszczenie systemu refundacji oraz jego maksymalne zautomatyzowanie powinno przede wszystkim polegać na przeniesieniu obowiązku określenia poziomu refundacji z placówek medycznych do innych instytucji, może aptek.

– To apteki często podpowiadają pacjentom o innej refundacji, więc może to one po zasięgnięciu informacji od pacjenta, są w stanie szybko i bez ryzyka omyłek określić dostępność, w jakiej lek powinien zostać wydany. Stabilna sytuacja kadrowa na tym rynku powoduje też, że obowiązek taki nie wpłynie negatywnie na inne świadczone przez apteki usługi. Dobrą okazją do wprowadzenia zmian jest procedowany obecnie Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, do którego zgłosiliśmy właśnie te uwagi – komentują lekarze PPOZ.

– Liczymy, że nasze argumenty są wystarczająco przekonujące do pilnego wprowadzenia zmian. Brak działań ze strony resortu zmusi lekarzy do zaprzestania określania refundacji. Żaden z nas nie zgadza się bowiem z niesłusznym nakładaniem kar i żądaniem zwrotu kwot za przepisane pacjentom leki – podkreśla prezes Bożena Janicka.

inf pras

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Zobacz także