Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Piotr Więcławik pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. informatyzacji

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 kwietnia 2022 08:25

Piotr Więcławik pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. informatyzacji - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji.

Pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw informatyzacji został Piotr Węcławik.

Do zadań pełnomocnika należy:

1) inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania portfelem programów i projektów informatycznych w systemie ochrony zdrowia;

2) inicjowanie działań mających na celu budowę spójnej i jednolitej architektury informatycznej w systemie ochrony zdrowia;

3) reprezentowanie ministra w pracach zespołów i rad powołanych przez inne organy, w zakresie związanym z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Podobne artykuły

27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

System szpitalny padł

17 kwietnia 2023
iStock-1204743045
16 października 2021

Zobacz także