Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 maja 2021 15:03

Pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV

Na wniosek Rzecznika Praw Pacjenta Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie wydał wyrok, który zobowiązuje podmiot leczniczy do zapłaty na rzecz młodej pacjentki kwoty w wysokości 20.000 zł.

W czerwcu 2019 r. RPP złożył pozew do wydziału cywilnego sądu o zapłatę zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

Przyznana kwota miała być rekompensatą za niedochowanie przez pracowników szpitala obowiązujących procedur medycznych, a więc za nieskierowanie karetki do miejsca pobytu pacjentki, a następnie - za brak profesjonalnego postępowania położnej, która odesłała pacjentkę do domu bez przeprowadzenia badania i bez powiadomienia o zdarzeniu lekarza dyżurnego.

Zgodnie z art.4 ust. l ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na skutek naruszenia praw pacjenta może być przyznane, gdy naruszenie to jest zawinione.

Zachowanie pracowników szpitala, zdaniem sądu zasługiwało na określenie mianem „rażącego niedbalstwa”.

Źródło: RPP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także