Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

POZ: zmiany w programie profilaktyki chorób układu krążenia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 29 kwietnia 2022 08:07

POZ: zmiany w programie profilaktyki chorób układu krążenia - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Procedowana zmiana ma na celu rozwiązanie problemu związanego z poziomem realizacji świadczeń z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) i dostępem do świadczeń. Koncepcję świadczenia opracował Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, powołany zarządzeniem ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2021 r. Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowanie koncepcji zmian dotyczących działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej;
2) wypracowanie zmian w zakresie finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;
wypracowanie mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich.

Rekomendowanym przez Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej rozwiązaniem jest:
1) poszerzenie grupy osób uprawnionych do świadczenia o populację z powyżej 55 do 65 roku życia;
2) ułatwienie dostępu do świadczeń przez umożliwienie pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej realizacji programu ChUK;
3) uproszczenie warunków realizacji programu, w tym kryteriów kwalifikacji.
Powyższe rozwiązania wpłyną na poszerzenie dostępności do świadczeń i tym samym zwiększy się poziom realizacji świadczeń programu profilaktyki chorób układu krążenia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także