Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Szpitale: 3 nowe świadczenia gwarantowane

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 5 września 2023 08:12

Szpitale: 3 nowe świadczenia gwarantowane - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Celem projektowanego rozporządzenia jest zwiększenie dostępności do nowych kardiologicznych świadczeń gwarantowanych, które dotychczas nie były dostępne dla pacjentów w ramach leczenia szpitalnego, a mają znaczący wpływ na jakości życia i stan zdrowia pacjentów z chorobami układu krążenia.

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego przepisów dotyczących trzech nowych świadczeń gwarantowanych zostało oparte na procesie kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych i implementuje propozycje rozwiązań zawartych w rekomendacjach Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zmiany mają na celu zapewnienie dostępu do nowych świadczeń z zakresu kardiologii, tj.:

1) Wszczepienie przezcewnikowe bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej;

2) Przezcewnikowa naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą klipsa;

3) Monitorowanie zdarzeń arytmicznych przy użyciu wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR): u chorych po kryptogennym udarze mózgu oraz po nawracających utratach przytomności, których przyczyny nie udało się ustalić pomimo rozszerzonej diagnostyki.

Wprowadzenie ww. świadczeń stanowi realizację trzech rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji.

Spodziewanym efektem wprowadzenia przedmiotowych świadczeń jest wydłużanie życia i poprawie jego jakości życia u przewidywanej populacji.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także