Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Ważne informacje dla pracodawców

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 maja 2018 11:24

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Ważne informacje dla pracodawców - Obrazek nagłówka
Fizjoterapeuci
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów wydał specjalny komunikat skierowany do pracodawców w sprawie dokumentu potwierdzającego przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Do Krajowej Rady Fizjoterapeutów napływają zapytania dotyczące niejednoznacznego rozumienia przez pracodawców pojęcia przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz). Dlatego prezes KRF dr hab. n. med. Maciej Krawczyk informuje, że przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów o nadaniu tegoż prawa. Podjęta w ten sposób uchwała określa imiennie przyznany fizjoterapeucie numer PWZFz.

Wtórną kwestią jest wydanie fizycznego, plastikowego dokumentu ,,Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, które – z powodów specyfiki produkcyjnej tego dokumentu – realizowane jest w terminie do trzech miesięcy od daty przyznania przez Krajową Radę Fizjoterapeutów numeru PWZFz.

Zgodnie z przepisami art. 28 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest obowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, a podmiot, na rzecz którego fizjoterapeuta ma wykonywać zadania zawodowe, przed zatrudnieniem fizjoterapeuty na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, jest obowiązany żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu, Ustawodawca posługuje się tu określeniem dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a nie wyłącznie dokument ,,Prawo wykonywania zwodu fizjoterapeuty”. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa wykonywania zawodu jest także imienna uchwała z numerem PWZFz na podstawie, której wydawany jest dokument wg wzoru, o którym mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (Dz. U poz. 756 ze zm.).

Prezes KRF przypomina, że wszystkie przyznane prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty przechowywane są w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, którego ustawowym właścicielem i administratorem jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów, a do którego jawny dostęp jest możliwy poprzez stronę: https://kif.info.pl/rejestr.

Dane przechowywane we wspomnianym Rejestrze, obejmujące imię i nazwisko fizjoterapeuty, jego stopień i tytuł naukowy oraz wkrótce również nazwę pracodawcy są na bieżąco aktualizowane, a dostęp do nich jest jawny i ogólnodostępny. Takie rozwiązanie teleinformatyczne daje możliwość weryfikacji osób uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Źródło: KIF

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także