Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. leczenia bólu przekazany do konsultacji publicznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 maja 2018 14:36

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. leczenia bólu przekazany do konsultacji publicznych - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Projekt określa wystandaryzowany schemat postępowania z pacjentem z dolegliwościami bólowymi, który będzie realizowany na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej.

Do oceny bólu będą stosowane badanie podmiotowe (wywiad) i przedmiotowe, skale oceny bólu, jak również badania pomocnicze. Przewiduje prowadzenie monitorowania skuteczności leczenia bólu oraz postępowania terapeutycznego, mającego na celu uśmierzanie i leczenie bólu. W całodobowych, stacjonarnych zakładach leczniczych pomiar natężenia bólu będzie odbywał się co najmniej 3 razy na dobę. Monitorowanie natężenia bólu może prowadzić zarówno lekarz, jak i pielęgniarka czy położna.

Projekt rozporządzenia określa również wzór Karty Oceny Nasilenia Bólu. Podmioty leczące ból, będą miały obowiązek dostosować swoją działalność do wymagań wprowadzonych rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Projektowany standard organizacyjny leczenia bólu został opracowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu. Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania ewentualnych opinii i uwag do 14 czerwca 2018 r.

Źródło: MZ

Zobacz także