Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Komisja Europejska

Przygotujcie się na jesień i zimę!

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 6 września 2022 12:25

Przygotujcie się na jesień i zimę! - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Komisja Europejska proponuje dziś konkretne środki służące temu, aby w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym uniknąć gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

Komisja wzywa państwa członkowskie do wdrożenia niezbędnych strategii i struktur – m.in. w zakresie szczepień i nadzoru nad COVID-19 – które pozwoliłyby im szybko i konsekwentnie reagować na przyszłe ogniska pandemii. Głównym celem działań zaproponowanych przez Komisję jest większe upowszechnienie szczepień, m.in. nowymi i dostosowanymi szczepionkami, oraz zapewnienie wszystkim obywatelom skutecznej ochrony.

– Ostatnie dwa lata pokazały, że jesienią i zimą UE musi być gotowa na walkę z kolejną falą COVID-19. To, co zrobimy teraz, w znacznym stopniu zdecyduje o dalszym przebiegu pandemii i o tym, jaki poziom odporności uda się osiągnąć wśród ludności. Państwa członkowskie powinny nadal koordynować w skali całej UE swoje działania przygotowawcze w obliczu kolejnej fali oraz dalsze wprowadzanie programów szczepień. Jeśli podejmiemy działania już dziś, złagodzimy presję na systemy opieki zdrowotnej, zakłócenia gospodarki i wyzwania stojące przed społeczeństwem w przyszłości – powiedział wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schina.

– Pandemia trwa nadal. Musimy działać już teraz, działać wspólnie, w sposób skoordynowany i konsekwentny, aby uniknąć kolejnego wzrostu liczby poważnych zachorowań na COVID-19. W tym celu istotne jest, aby wszystkie państwa członkowskie, w ramach gotowości na jesień i zimę, posiadały rzetelne strategie szczepień m.in. aby były gotowe do wprowadzenia nowo dopuszczonych do obrotu, odpowiednio dostosowanych szczepionek przypominających. Zniwelowanie luk we wskaźnikach zaszczepienia powinno być najwyższym priorytetem. Ponadto konieczne jest ustanowienie odpornych systemów nadzoru w celu monitorowania rozwoju wirusa, opracowanie strategii ponownego wprowadzania w razie potrzeby skutecznych środków ochrony zdrowia publicznego oraz wzmocnienie zdolności systemów opieki zdrowotnej. Mówiąc wprost – musimy być gotowi na kolejny trudny sezon – apeluje Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Najważniejsze działania, które zdaniem Komisji powinny podjąć państwa członkowskie, to:

  • Zwiększenie wskaźnika zaszczepienia – zarówno cyklem szczepień pierwotnych, jak i pierwszą dawką przypominającą – wśród kwalifikujących się osób. Jest to szczególnie ważne w grupach ludności bardziej zagrożonych poważnym przebiegiem choroby oraz w państwach o niższym wskaźniku zaszczepienia.
  • Priorytetowe traktowanie szczepienia dodatkową dawką przypominającą wśród określonych grup ludności, szczególnie osób powyżej 60 roku życia oraz innych kwalifikujących się osób w każdym wieku, zagrożonych poważnym przebiegiem choroby.
  • Połączenie kampanii szczepień przeciwko COVID-19 i grypie. Uzupełnienie szczepień regularnie aktualizowanym, jasnym przekazem informacyjnym uwzględniającym rozwój sytuacji epidemiologicznej oraz spostrzeżenia na temat zachowań i opinii społecznych.
  • Zapewnienie jasnego informowania obywateli o korzyściach wynikających ze szczepień.

1 września, na podstawie zalecenia Europejskiej Agencji Leków, Komisja zatwierdziła w UE dostosowane szczepionki przeciwko wariantowi omikron opracowane przez firmy BioNTech-Pfizer i Moderna. Inne środki, które należy podjąć w związku z pojawieniem się nowych i dostosowanych szczepionek przeciwko COVID-19, to na przykład:

  • Opracowanie krajowych strategii szczepień precyzujących, które spośród nowych szczepionek – w tym nowych i dostosowanych – należy podawać którym grupom ludności, przy czym należy brać pod uwagę ewentualne pojawianie się nowych wariantów w oparciu o wytyczne, które zostaną wkrótce wydane przez Europejską Agencję Leków i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.
  • Zapewnienie wystarczających zdolności logistycznych do prowadzenia szczepień natychmiast po dostarczeniu nowych i dostosowanych szczepionek.

Inne działania poza szczepieniami:

Nadzór nad wirusami chorób układu oddechowego, m.in. grypy i COVID-19, ma zasadnicze znaczenie dla lepszego zrozumienia, w jaki sposób wirusy się rozprzestrzeniają i zmieniają.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej kluczową częścią zestawu narzędzi, jakim dysponują państwa członkowskie, są nadal interwencje niefarmaceutyczne, na przykład noszenie masek lub limity wielkości zgromadzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie były gotowe do ponownego wprowadzenia środków ochrony zdrowia publicznego opartych na jasno określonych wartościach progowych. Wszelkie środki wdrażane w szkołach powinny być dostosowane do środowiska edukacyjnego i grupy wiekowej i ograniczać się do koniecznego minimum, tak aby nie zakłócały procesu edukacyjnego.

W komunikacie podkreślono również znaczenie sprawnych systemów ochrony zdrowia i ich zdolności we wszystkich państwach członkowskich. Gotowość systemów opieki zdrowotnej na epidemie chorób zakaźnych i wstrząsy innego rodzaju musi ulec poprawie. Należy również podjąć dalsze działania na rzecz dobrego stanu zdrowia psychicznego pracowników służby zdrowia i ogółu społeczeństwa.

Państwa członkowskie zachęca się także do połączenia sił w celu zebrania aktualnych dowodów na temat przewlekłego COVID-19 oraz do poprawy wyszkolenia pracowników służby zdrowia w celu łatwiejszego rozpoznawania zespołu post-COVID-19, szczególnie w podstawowej opiece zdrowotnej.

Ponadto bardzo istotne jest dalsze działanie na rzecz ułatwienia swobodnego przepływu w UE – zarówno osób, jak i towarów – podczas pandemii COVID-19. Co się tyczy przyjazdów spoza UE, Komisja zamierza wkrótce zaproponować zmianę odnośnego zalecenia Rady w celu uwzględnienia zmienionej sytuacji epidemiologicznej, zwiększenia wskaźników zaszczepienia na świecie oraz zmian wymogów dotyczących wjazdu w państwach członkowskich.

Wreszcie aby położyć kres pandemii, koniecznie należy nadal wspierać zwalczanie COVID-19 w skali globalnej. UE będzie w dalszym ciągu współpracować z partnerami międzynarodowymi, aby zapewnić szybkie opracowywanie, upowszechnianie i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek na całym świecie.

Źródło: Komisja Europejska

Podobne artykuły

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024
Nuvaxovid
4 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także