Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ratownicy oburzeni oświadczeniem pielęgniarek

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 23 lipca 2018 14:06

Ratownicy oburzeni oświadczeniem pielęgniarek - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Chodzi o wykreślenie z projektu rozporządzenia MZ ratownika medycznego.


Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wniosła o bezwzględne wykreślenie w §1 pkt 3 dotyczącym § 5, w którym dodaje się w ust. 6 punkt drugi w brzmieniu: „2) ratownika medycznego”.

"Uprawnienie ratownika medycznego do realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej i hospitalizacji jednego dnia jest niezgodne z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi do sprawowania kompleksowej, holistycznej opieki nad pacjentem hospitalizowanym" - argumentowała NRPiP.

- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych z wielkim oburzeniem przyjął fakt, wydania przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych stanowiska dyskryminującego zawód ratownika medycznego. Jesteśmy zaskoczeni tak dużym niezrozumieniem i lekceważeniem kompetencji, wiedzy i umiejętności – nabytych w trakcie kształcenia oraz podczas praktyki zawodowej, naszej grupy zawodowej - czytamy w oświadczeniu ratowników.

Zdaniem PTRM podnoszenie jakoby zawód ratownika medycznego stwarzał ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów, jest pomówieniem i godzi w dobre imię tego zwodu.

PTRM podkreśla, że ratownicy medyczni mają pełne prawo i kompetencje do udzielania świadczeń medycznych nie tylko w ramach systemu ratownictwa medycznego, ale również w podmiotach leczniczych. Podstawą do realizacji takich świadczeń są akty wykonawcze do ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych wnosi o pilną zmianę stanowiska NRPiP i deklaruje wolę spotkania, jak również podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju obu zawodów w atmosferze wzajemnego poszanowania.

Źródło: Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także