Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
COVID-19

Rozszerzono wskazania do stosowania remdesiwiru w Europie

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 grudnia 2021 13:32

Rozszerzono wskazania do stosowania remdesiwiru w Europie - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Komisja Europejska (KE) zatwierdziła zmianę warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu remdesiwiru, uwzględniając osoby dorosłe, które nie wymagają dodatkowej suplementacji tlenu i są w grupie podwyższonego ryzyka progresji do ciężkiego COVID-19. Nowe wskazanie umożliwia stosowanie leku we wcześniejszych stadiach choroby w celu zapobiegania jej progresji u pacjentów wysokiego ryzyka.

Decyzja KE jest poparta wynikami randomizowanego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo badania fazy 3, w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo trzydniowej terapii remdesiwirem podawanym dożylnie u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 i wysokim ryzykiem progresji choroby.

W analizie uwzględniono 562 uczestników losowo przydzielonych w stosunku 1:1 do grup otrzymującej remdesiwir lub placebo. W porównaniu z placebo remdesiwir wykazał statystycznie znamienne 87-proc. zmniejszenie ryzyka wystąpienia złożonego pierwszorzędowego punktu końcowego zdefiniowanego jako hospitalizacja związana z COVID-19 lub zgon z jakiejkolwiek przyczyny do 28. dnia badania.

W badaniu nie zaobserwowano zgonów w żadnym z ramion do 28. dnia. Profile bezpieczeństwa remdesiwiru i placebo były podobne w różnych placówkach ambulatoryjnych w tym badaniu, przy czym najczęstsze zdarzenia niepożądane związane z leczeniem (≥ 5%) u pacjentów przyjmujących remdesiwir to nudności i ból głowy.

Nowe wskazanie dla remdesiwiru stanowi uzupełnienie poprzedniego warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, które umożliwiło leczenie COVID-19 u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 do mniej niż 18 lat i o masie ciała co najmniej 40 kg) z zapaleniem płuc wymagającym dodatkowego tlenu (o niskiej lub tlen z wysokim przepływem lub inna wentylacja nieinwazyjna na początku leczenia).

Firma Gilead stale ocenia skuteczność remdesiwiru wobec nowo pojawiających się wariantów wirusa SARS-CoV-2. Wstępna analiza informacji genetycznej wariantu Omikron sugeruje, że remdesiwir będzie wobec niego skuteczny. Obecnie trwają badania laboratoryjne, które mają to potwierdzić. Do tej pory w żadnym ze znanych wariantów nie zidentyfikowano istotnych zmian genetycznych, które mogłyby znacząco zmienić wirusową polimerazę RNA, poprzez którą działa remdesiwir.

Remdesiwir jest zatwierdzony lub dopuszczony do tymczasowego stosowania w około 50 krajach na całym świecie. Do tej pory remdesiwir (i jego generyk) został udostępniony dziewięciu milionom pacjentów na całym świecie, w tym 6,5 mln osób w 127 krajach o średnich i niskich dochodach w ramach dobrowolnego programu licencjonowania firmy Gilead. Licencje te są obecnie wolne od opłat, co odzwierciedla zaangażowanie firmy zapewnienie szerokiego dostępu pacjentów do remdesiwiru.

inf pras

Tematy

remdesiwir

Podobne artykuły

iStock-1214601583
28 września 2021
iStock-1222349374
30 marca 2021
iStock-1218380005
27 listopada 2020
iStock-1218380005
23 października 2020

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także