Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Stanowisko FDA w sprawie remdesiviru

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 listopada 2020 21:46

Stanowisko FDA w sprawie remdesiviru - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Jak wiadomo, by lek został zatwierdzony przez amerykańskiego regulatora, niezbędne jest zgromadzenie dowodów potwierdzających jego bezpieczeństwo i skuteczność. O pozytywnym działaniu remdesiviru było już głośno na początku pandemii koronawirusa. Teraz FDA potwierdziło swoje stanowisko wobec terapii stosowanej u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.

W publikacji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków czytamy, że randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne to złoty standard oceny jakości i skuteczności leków. Zatwierdzenie remdesiviru przez regulatora zostało poparte niezależną, dogłębną analizą danych z trzech tego typu badań, w których wzięli udział pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 (od stopnia łagodnego do ciężkiego). Jedno z badań, ACTT-1, sponsorowane przez National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) oraz „SIMPLE” (GS-US-540-5774 i GS-US-540-5773) zainicjowane przez producenta leku, firmę Gilead Sciences, dostarczyło przekonujących dowodów na zasadność stosowania remdesiviru w trakcie pandemii.


Jak wyglądał schemat ACTT-1? W badaniu tym wzięło udział 1062 osoby z COVID-19, które otrzymywały albo remdesivir albo placebo plus standardową linię leczenia. Badanie miało m.in. pokazać czas powrotu do zdrowia osób, które z powodu koronawirusa trafiły do szpitala, przy czym owrót do zdrowia definiowano jako wypisanie z placówki medycznej lub dalszą hospitalizację, ale bez konieczności podłączenia do respiratora i zapewnienia stałej opieki lekarskiej. Te osoby, które otrzymywały remdesivir w ciągu 10 dni osiągały lepszy stan zdrowia, a ci którzy przyjmowali placebo stawali na nogi dopiero po 15 dniach.


Pozostałe dwa badania, sponsorowane przez Gilead, SIMPLE-Severe i SIMPLE-Moderate sprawdziły efekty terapii podawanej w pięcio i dziesięciodniowym cyklu leczenia w porównaniu ze standardową opieką. W każdym z nich wyniki były korzystne dla remdesiviru.


Dzień po publikacji uzasadnienia na stronie FDA, odbyło się spotkanie zainicjowane przez prezesa Agencji Badań Medycznych, doktora Radosława Sierpińskiego z ekspertami klinicznymi: prof. Andrzejem Horbanem, głównym doradcą premiera ds. COVID-19, prof. Robertem Flisiakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz prof. Krzysztofem Tomasiewiczem, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie. Jednym z głównych wniosków dyskusji było to, że obok osocza ozdrowieńców, remdesivir jest metodą leczenia, która powinna być ujęta w standardzie postępowania w przypadku leczenia COVID-19.


Przegląd danych naukowych przeprowadzony przez FDA, potwierdził decyzję regulatora, że lek spełnia wszystkie aktualne wymogi dotyczące dopuszczenia do stosowania go w walce z pandemią. Pojawia się jednak pytanie o wyniki SOLIDARITY, czyli międzynarodowego badania klinicznego III-IV fazy, za które odpowiada Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Porównywano w nim cztery metody leczenia COVID-19 ze standardową opieką u hospitalizowanych pacjentów. Jednym z leków był remdesivir. Głównym celem SOLIDARITY była ocena wpływu interwencji terapeutycznych na śmiertelność wewnątrzszpitalną. Podobnie jak omówione badanie ACTT-1, SOLIDARITY nie wykazało statystycznie istotnej różnicy w śmiertelności między grupą osób przyjmujących remdesivir, a standardową opieką. Oba badania kliniczne były w inny sposób projektowane i miały różne główne cele. Co istotne, wyniki SOLIDARITY nie obalają wyników ACTT-1.

Źródło: FDA/ABM

Tematy

COVID-19 / remdesiwir

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także