Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Środowisko akademickie popiera protest logopedów. Apeluje o przygotowanie odrębnej ustawy regulującej ich zawód

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 11 kwietnia 2023 13:44

Środowisko akademickie popiera protest logopedów. Apeluje o przygotowanie odrębnej ustawy regulującej ich zawód - Obrazek nagłówka
fot. iStock
– Środowisko akademickie zajęło jednomyślnie negatywne stanowisko wobec przyjętej przez rząd ustawy o niektórych zawodach medycznych – czytamy w opublikowanym w minionym tygodniu oświadczeniu Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich. To reakcja na sprzeciw, jaki wobec ustawy podnieśli logopedzi. Ich zdaniem, jeśli rządowy projekt zostanie przyjęty, dostęp do usług logopedycznych będzie bardzo utrudniony, a wiele prywatnych gabinetów zostanie zamkniętych.

W miniony piątek (7.04.) odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich kształcących logopedów, neurologopedów i surdologopedów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Związku Logopedów i współpracującymi z nimi prawnikami oraz z logopedami praktykami.

Środowisko akademickie jednomyślnie zajęło negatywne stanowisko wobec projektu ustawy i zawartych w niej zapisów dotyczących logopedów.

– Jesteśmy pracownikami najważniejszych uczelni kształcących adeptów logopedii, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie. Rocznie w naszych ośrodkach tytuł logopedy otrzymuje około tysiąca absolwentów. Daje nam to prawo do wyrażenia krytycznej opinii o procedowanej ustawie. Społeczność akademicka widzi konieczność uchwalenia odrębnej ustawy regulującej zawód logopedy z uwzględnieniem specyfiki i interdyscyplinarności logopedii. Sprzeciwia się przepisom, które dzielą środowisko logopedyczne, odbierają wcześniej nabyte prawa oraz obniżają rangę zawodu – czytamy w oświadczeniu.

Niepokój budzą przede wszystkim konsekwencje dla systemu kształcenia oraz sytuacja osób studiujących logopedię na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych. Wejście w życie ustawy w niezmienionym kształcie doprowadzi bowiem do zakwestionowania ich kompetencji i prawa do używania tytułu zawodowego logopedy.

– Proponowane zmiany zagrażają dotychczasowemu systemowi kształcenia logopedów, jaki został wypracowany w ciągu dziesięcioleci i był wielokrotnie modernizowany. System ten pozwala na kształcenie specjalistów, którzy są w pełni przygotowani do podejmowania wyzwań stawianych przez potrzeby społeczne – podkreślają przedstawiciele uczelni.

Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Akademickich apeluje do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki o wyłączenie zawodu logopedy z zapisów procedowanej ustawy oraz o podjęcie rozmów z przedstawicielami środowiska akademickiego, Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz z logopedami praktykami. Celem negocjacji powinno być uchwalenie odrębnej, międzyresortowej ustawy o zawodzie logopedy.

Pod oświadczeniem podpisało się niemal stu naukowców reprezentujących uczelnie kształcące logopedów.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.