Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Stan zagrożenia epidemicznego - co z obowiązkiem szczepień dla personelu medycznego?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 maja 2022 10:49

Stan zagrożenia epidemicznego - co z obowiązkiem szczepień dla personelu medycznego? - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Zniesienie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego uzasadnione jest - zdaniem MZ - poprawą stanu epidemiologicznego skutkującego zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz jego agresywności, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby osób hospitalizowanych. Wskazana sytuacja pozwala na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zastąpić obowiązujący stan epidemii stanem zagrożenia epidemicznego.

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi jednocześnie z odwołaniem stanu epidemii i uchyleniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340).

Proponowana regulacja kontynuuje obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 nałożony na osoby w stanie epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340) oraz zawiera regulację dotyczącą posiadania przez te osoby ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

Powyższy obowiązek stosuje się do osób, w stosunku do których nie występują przeciwwskazania zdrowotne do szczepienia.

Natomiast w przypadku nie posiadania przez wyżej wskazane osoby ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, są one obowiązane posiadać negatywny wynik testu antygenowego lub molekularnego w kierunku Sars-CoV-2 wykonanego każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pacy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych. Należy jednak zaznaczyć, że testy te nie będą finansowane ze środków publicznych.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.