Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ustanowienie programów naprawczych w zw. z pandemią COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 maja 2020 09:14

Ustanowienie programów naprawczych w zw. z pandemią COVID-19 - Obrazek nagłówka
Fot. Agencja Gazeta

W dniu 26 maja br. blisko 400 organizacji zrzeszających pracowników ochrony zdrowia na świecie, a także blisko 5000 lekarzy indywidualnie podpisało list otwarty do przedstawicieli rządów państw G20 o ustanowienie programów naprawczych w związku z pandemią COVID-19, których celem byłby zdrowszy świat, silne systemy ochrony zdrowia, czyste powietrze i woda oraz stabilny klimat.

Apel ten jest częścią kampanii #HealthyRecovery zainicjowanej przez Global Climate and Health Alliance (Ligę ds. Klimatu i Zdrowia Światowego) w ramach grupy roboczej WHO-NGO Climate & Health. Sygnatariuszami apelu są m. in. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, Światowa Organizacja Lekarzy Rodzinnych, Stały Komitet Lekarzy Europejskich, Międzynarodowa Rada Pielęgniarek, Federacja Pielęgniarek i Położnych Krajów Commonwealth oraz Światowa Federacja Stowarzyszeń Zdrowia Publicznego. Naczelna Izba Lekarska dołączyła do apelu w dniu 21 maja br.

Kampania ta jest wynikiem największej globalnej mobilizacji pracowników służby zdrowia na świecie: ponad 40 milionów lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, indywidualnie oraz zrzeszonych w krajowych i międzynarodowych organizacjach zawodowych od czasu Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Paryżu w 2015 r.

W liście otwartym do liderów rządów G20, pracownicy i organizacje ochrony zdrowia apelują o zapewnienie, aby działania naprawcze podejmowane w wyniku pandemii COVID-19, takie jak inwestowanie pieniędzy publicznych, decyzje ustawodawcze, decyzje w sprawie przyszłych działań w zakresie klimatu i środowiska stawiały zdrowie w centrum uwagi oraz wspierały w nadchodzących latach zdrowe i zrównoważone środowisko. W treści apelu podkreśla się także, że decyzje w sprawie programów naprawczych winny być podejmowane przy bezpośrednim udziale osób pełniących funkcję kierownicze w dziedzinie ochrony zdrowia w oparciu o analizy i raporty opracowane przez świat naukowy i ekspertów ochrony zdrowia.

Źródło: NIL

Tematy

COVID-19 / koronawirus / nil

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.