Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Większość koordynatorów opieki onkologicznej stara się realnie wspierać pacjenta

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 24 stycznia 2020 10:10

Większość koordynatorów opieki onkologicznej stara się realnie wspierać pacjenta - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Fundacja Onkologia 2025 sporządziła raport na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród koordynatorów pracujących w ośrodkach leczenia onkologicznego. Jest to pierwsze opracowanie tego rodzaju w Polsce. Jakie płyną z niego wnioski?

Nauka metodą prób i błędów, poruszanie się w nieprzyjaznym systemie, poświęcenie pacjentom wykraczające poza zakres obowiązków – taki obraz koordynatorów opieki onkologicznej wyłania się z najnowszego raportu Fundacji Onkologia 2025. Pomimo czterech lat od wprowadzenia funkcji koordynatora opieki onkologicznej w systemie ochrony zdrowia duża grupa specjalistów wspierających pacjentów pozostaje często bez wsparcia.

Funkcja koordynatora pacjenta onkologicznego pojawiła się formalnie w polskim systemie opieki wraz z pakietem onkologicznym. Koordynatora wyznacza się dla pacjenta po ustaleniu procesu terapeutycznego przez konsylium wielospecjalistyczne.

Celem badania było sprawdzenie jak w praktyce, po czterech latach funkcjonowania pakietu onkologicznego, realizowana jest funkcja koordynatora. W szczególności, jak osoby, które pełnią tę rolę opisują: swoją pracę, przygotowanie do niej, najważniejsze wyzwania i problemy.

– Najciekawsze dane dotyczą według nas wyjścia poza rolę administracyjną – większość koordynatorów stara się realnie wspierać pacjenta jako jego przewodnik po systemie i opiekun w chorobie. Ta praca rodzi wiele wyzwań, ale problemy, które wymieniają koordynatorzy najczęściej, wynikają głównie ze skomplikowanych przepisów i braku wsparcia edukacyjnego. – komentuje Anna Andrzejczak, prezes zarządu Fundacji Onkologia 2025.

52% ankietowanych pełni funkcję koordynatora w pełnym wymiarze swojej pracy. Dla pozostałych jest to zajęcie dodatkowe, towarzyszące najczęściej pracy pielęgniarki lub pracownika administracji. Ponadto 71% udziela pacjentom praktycznych wskazówek dotyczących badań oraz leczenia, zaś ponad połowa (51%) stara się samodzielnie udzielać pacjentom wsparcia pozamedycznego. 82% uczestniczy w konsyliach lekarskich ustalających plan leczenia.

Jednocześnie wyniki wskazują na brak ugruntowanej pozycji koordynatorów w opiece. Co drugi ankietowany (49%) zdobył wiedzę o obowiązkach koordynatora metodą prób i błędów, więcej niż co trzeci (37%) wskazuje nieprzyjazność i słabą funkcjonalność aplikacji do obsługi karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) jako trudność, z którą mierzą się w pracy. Dużym ułatwieniem byłoby na przykład wprowadzenie podglądu karty DiLO wystawionej w innej placówce.

Z odpowiedzi na ankietę dotyczącą codziennej pracy koordynatorów wyłania się obraz sztywnych reguł, dużej odpowiedzialności za ich przestrzeganie, braku wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów. Koordynatorzy dbają o wykonanie czynności, od których zależy dotrzymanie czasu i prawidłowe rozliczenie świadczeń. Zdarza się, że spotykają się przy tym z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia. Brakuje też wsparcia w obszarze edukacyjnym.

– Czteroletnie doświadczenie z obecnością koordynatorów w polskim systemie opieki onkologicznej pokazało, jak wielki potencjał wiąże się z tą funkcją. Koordynatorzy są nową, niezwykle cenną grupą zawodową w polskim systemie, która łączy różne, bardzo potrzebne kompetencje. Ankietowani przez nas koordynatorzy pełnią rolę opiekunów pacjenta i chcą tej części swojej pracy poświęcić więcej uwagi. Potencjalne korzyści z ich pracy są ogromne i odnoszą się wprost do największych bolączek polskiego systemu ochrony zdrowia – dodaje Anna Andrzejczak.

Źródło: Fundacja Onkologia 2025

Podobne artykuły

iStock-1207057725
10 marca 2022
iStock-1198443601
8 października 2021
nfz
Podstawowa opieka zdrowotna

NFZ wprowadza funkcję koordynatora

1 października 2021
BA
26 lipca 2017

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także