Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Wojewoda mazowiecki szuka koronerów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 maja 2020 08:47

Wojewoda mazowiecki szuka koronerów - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł za pośrednictwem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie kieruje zapytanie do lekarzy i lekarzy dentystów o gotowość do podjęcia przez nich pracy polegającej na stwierdzaniu zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

Zgodnie z pismem, jakie trafiło do OIL w Warszawie, wojewoda mazowiecki poszukuje lekarzy do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Zadanie to może wypełniać lekarz lub lekarz dentysta, który: ma prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy lekarzowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 738 zł tj. 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za każdorazowe stwierdzenie zgonu oraz sporządzenie karty zgonu, 492 zł tj. 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za każdorazowe stwierdzenie zgonu w przypadku uzasadnionego prawem odstąpienia od sporządzenia karty zgonu, 49 zł tj. 1% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za dobowe pozostawanie w gotowości do wezwania do stwierdzenia zgonu.

250 zł to zwrot ryczałtowy jaki zostanie wypłacony za zakup jednorazowego zestawu środków ochrony indywidualnej użytego przy wykonywaniu zadań, lekarz otrzyma też zwrot rzeczywistych kosztów dojazdu do miejsca wezwania.

Lekarz jest zobowiązany niezwłocznie podjąć postępowanie w miejscu ujawnienia zwłok, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili przyjęcia wezwania.

Lekarz zobowiązany jest do ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw wypadków oraz zdarzeń niepożądanych jakie mogą wyniknąć podczas wykonywania czynności określonych w zawartej umowie.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: [email protected].

Źródło: OIL w Warszawie

Podobne artykuły

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024
Nuvaxovid
4 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.