Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Wspólnymi siłami przeciwko COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 sierpnia 2020 10:53

Wspólnymi siłami przeciwko COVID-19 - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Rusza największa europejska inicjatywa na rzecz przyspieszenia opracowania terapii stosowanej w leczeniu COVID‑19 oraz przyszłych zagrożeń związanych z koronawirusami.
  • Konsorcjum CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), wspierane przez Europejską Inicjatywę na rzecz Leków Innowacyjnych (IMI), jest największym przedsięwzięciem, którego celem jest odkrywanie i opracowywanie pilnie potrzebnych możliwości leczenia COVID‑19.
  • Inicjatywa ma na celu wypracowanie długoterminowego, lepszego zrozumienia choroby i opracowanie terapii stosowanej w leczeniu COVID‑19 oraz przyszłych zagrożeń związanych z koronawirusami, a także podjęcie pilnych działań w celu wykorzystania istniejących terapii jako potencjalnej natychmiastowej odpowiedzi na pandemię.
  • Konsorcjum CARE przyspieszy prace badawczo‑rozwojowe dotyczące terapii stosowanych w leczeniu COVID‑19 poprzez połączenie specjalistycznej wiedzy i projektów 37 zespołów z instytucji akademickich oraz o charakterze non‑profit, a także firm farmaceutycznych, w kompleksowy mechanizm pozwalający odkrywać nowe leki.


CARE (Corona Accelerated R&D in Europe) – nowe konsorcjum wspierane przez Inicjatywę na rzecz Leków Innowacyjnych (ILI), realizowane w formie partnerstwa publiczno‑prywatnego, ogłosiło rozpoczęcie swoich działań mających na celu przyspieszenie odkrywania i opracowywania pilnie potrzebnych leków w celu leczenia zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2, wywołującym chorobę COVID‑19.

Konsorcjum CARE otrzymało granty w łącznej wysokości 77,7 miliona EUR, sfinansowane przez Unię Europejską (UE), a także wkłady pieniężne i rzeczowe jedenastu przedsiębiorstw należących do Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz trzech partnerów stowarzyszonych z IMI. CARE to 5‑letni projekt skupiający 37 partnerów z Belgii, Chin, Danii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA, prowadzony przez VRI‑Inserm (Francuski Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych, Paryż, Francja), Janssen Pharmaceutica NV, jedną z firm farmaceutycznych Janssen należących do grupy Johnson & Johnson (Beerse, Belgia), oraz Takeda Pharmaceuticals International AG (Zurych, Szwajcaria). Łączy on projekty dotyczące COVID‑19 realizowane przez partnerów od lutego 2020 roku.

Jako członek konsorcjum CARE, firma Boehringer Ingelheim będzie kierowała pracami zmierzającymi do opracowania przeciwciał neutralizujących wirusa. Ponadto firma przekaże cząsteczki antywirusowe ze swojego portfolio leków stosowanych w zakażeniach HIV i HCV oraz leki drobnocząsteczkowe z takim potencjałem, zidentyfikowane podczas pełnego przeglądu swojej biblioteki molekuł.

Pandemia COVID‑19 stała się największym, globalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości w tym stuleciu, wymagając od społeczności naukowej na całym świecie połączenia sił w bezprecedensowy sposób – powiedział profesor Yves Lévy, dyrektor wykonawczy VRI‑Inserm i koordynator konsorcjum CARE. Oprócz doświadczenia naukowego różnych zespołów zaangażowanych w ten bardzo ambitny projekt, CARE łączy 37 partnerów w ramach sojuszu, który skupia ich wysiłki wokół ambitnego 5‑letniego planu pracy w celu opracowania leków przeciwko obecnej pandemii COVID‑19. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie finansowe ze strony Inicjatywy na rzecz Leków Innowacyjnych, które umożliwi nam realizację tego planu.

Z uwagi na brak zarejestrowanych szczepionek oraz dostępność ograniczonych opcji leczenia COVID‑19, pandemia tej choroby wciąż trwa, a liczby zachorowań i zgonów zwiększają się każdego dnia. Połączenie sił najbardziej innowacyjnych i doświadczonych naukowców ze wszystkich istotnych obszarów w unikalnym duchu współpracy w ramach CARE pozwoli maksymalnie wykorzystać synergię i komplementarność z innymi inicjatywami, takimi jak: wspierany przez Fundację Gatesów Akcelerator Terapii COVID‑19, MANCO[1], SCORE[2] oraz sieć ECRAID[3], aby przyspieszyć opracowanie rozwiązań medycznych obecnej pandemii COVID‑19, jak również ewentualnych przyszłych epidemii wywołanych przez koronawirusy. Po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych projekt ten umożliwi przyspieszenie rozpoczęcia badań klinicznych z udziałem ludzi, dotyczących potencjalnych, najbardziej obiecujących leków.

Kompleksowa krótko- i długoterminowa odpowiedź na wyzwania związane z COVID‑19

Inicjatywa CARE ma na celu stworzenie skutecznych terapii o korzystnym profilu bezpieczeństwa, które można będzie zastosować w kontekście pandemii COVID‑19 (repozycjonowanie leków), jak też opracowanie nowych leków i przeciwciał przeznaczonych specjalnie do zwalczania wirusa SARS‑CoV‑2.

Konsorcjum to opiera się na trzech filarach:

  1. Repozycjonowaniu leków poprzez ocenę przesiewową i profilowanie bibliotek związków chemicznych przekazanych przez partnerów w celu szybkiego przejścia do etapu zaawansowanych badań klinicznych wybranych cząsteczek.
  2. Poszukiwaniu leków drobnocząsteczkowych w oparciu o badania przesiewowe in silico oraz profilowanie istniejących związków, które mogą być skuteczne przeciwko SARS‑CoV‑2 oraz przyszłym celom koronawirusowym.
  3. Opracowaniu w pełni ludzkich przeciwciał neutralizujących wirusa przy użyciu technik prezentacji fagów i komórek drożdży, immunizacji w humanizowanych modelach zwierzęcych, limfocytów B pacjentów oraz testów in silico.

Z filarami tymi ściśle zintegrowane są kierunki prac koncentrujące się na doskonaleniu istniejących związków poprzez kompleksową kampanię z zakresu chemii medycznej, badania z zakresu biologii systemowej oraz przedkliniczną i kliniczną ocenę molekuł ze wszystkich trzech filarów. Pakiet prac z zakresu biologii systemowej pozwoli ocenić patofizjologię wirusa w celu dokładniejszego wyjaśnienia zależności pomiędzy etapami zakażenia wirusem a reakcjami odpornościowymi u ludzi. Umożliwi to identyfikację markerów choroby, co ułatwi opracowanie terapii i poprawienie konstrukcji badań klinicznych, jak też monitorowanie badań fazy 1. i 2. oceniających nowe substancje lecznicze opracowane w ramach konsorcjum CARE.

inf pras


[1] Monoclonal Antibodies against 2019-New Coronavirus

[2] Swift Coronavirus therapeutics Response

[3] European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także