Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego: co z maseczkami w palcówkach medycznych, szczepieniami i certyfikatami?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 4 lipca 2023 08:34

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego: co z maseczkami w palcówkach medycznych, szczepieniami i certyfikatami? - Obrazek nagłówka
Ministerstwo Zdrowia, w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego, opublikowało komunikat z najważniejszymi zmianami od 1 lipca.

Maseczki

Od lipca nie trzeba już zakładać maseczek w szpitalach, przychodniach, aptekach i innych placówkach medycznych. Jednak kierownik szpitala może wprowadzić taki obowiązek, jeśli uzna, że jest to konieczne.

Szczepienia przeciw COVID-19

Szczepienia przeciw COVID-19 nadal są bezpłatne dla wszystkich uprawnionych. Nie można ich już jednak wykonać w aptekach. Rejestracja na szczepienie odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Certyfikaty covidowe

Certyfikaty, które zostały wystawione przed 30 czerwca 2023 r., zachowują ważność. Od lipca nadal będą one wystawiane, ale systemem informatycznym będzie zarządzała Światowa Organizacja Zdrowia (dotąd była to Komisja Europejska).

W związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego komunikat wydała także Państwowa Inspekcja Pracy:

Badania lekarskie pracowników:

Powracają wynikające z Kodeksu pracy obowiązki związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników – pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego badań i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu.

Należy także pamiętać, że jeśli w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego badanie wstępne lub kontrolne pracownika przeprowadził i wydał orzeczenie lekarskie inny lekarz niż lekarz medycyny pracy, to takie orzeczenie lekarskie traci moc po upływie 180 dni od dnia 1 lipca br., tj. od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Szkolenia bhp:

Powracają wszystkie wynikające z Kodeksu pracy i aktów wykonawczych obowiązki związane z przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia 1 lipca br., tj. od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Źródło: MZ/PIP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.