Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zarządzenie NFZ w sprawie wynagrodzeń lekarzy

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 listopada 2018 07:43

Zarządzenie NFZ w sprawie wynagrodzeń lekarzy - Obrazek nagłówka
Jest Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy.

Wydanie powyższego zarządzenia wynika z konieczności dostosowania treści umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie realizacji postanowień zawartych w Ocenie Skutków Regulacji do ustawy tj. w szczególności dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy.

Niniejsze zarządzenie ma na celu realizację postanowień zawartych w Ocenie Skutków Regulacji do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej w sposób umożliwiający przekazanie świadczeniodawcom środków w zakresie pozostałych składników wynagrodzenia oraz pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy (w wysokości 80%).

Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje wzrost nakładów na świadczenia związanych z wprowadzeniem niniejszego zarządzenia na 237 mln zł w 2018 r. i 475,96 mln zł w 2019 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Zobacz także