Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zmiana zasad dopuszczania osób do oddania krwi po zaszczepieniu przeciw COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 czerwca 2021 08:25

Zmiana zasad dopuszczania osób do oddania krwi po zaszczepieniu przeciw COVID-19  - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Wobec przedłużającego się stanu epidemii SARS-CoV-2, a także rosnącej populacji osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przy użyciu różnych typów szczepionek oraz coraz większą wiedzą o skutkach szczepienia, koniecznym jest wprowadzenie jednoznacznych zasad kwalifikacji kandydatów na dawców i dawców krwi, którzy zostali zaszczepieni, do oddawania krwi i jej składników do celów leczniczych.

Należy mieć również na uwadze, iż obowiązujące przepisy nie uwzględniały zasad dopuszczania osób do oddania krwi po zaszczepieniu preparatami typu mRNA, natomiast w przypadku szczepionek wektorowych okres kwalifikacji wynosił 1 miesiąc, co przy powszechnym stosowaniu tego typu szczepionki w populacji osób w wieku 18-65 lat może mieć znaczący wpływ na ograniczenie liczby osób, które mogą oddawać krew. W projektowanej zmianie okres ten został skrócony do 14 dni, przy czym we wprowadzonych zapisach, mając na względzie bezpieczeństwo kandydatów na dawców
i dawców krwi, uwzględniono wydłużenie okresu czasowej dyskwalifikacji o 7 dni w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji poszczepiennych.

Projektowana zmiana uwzględnia również propozycję skrócenia odstępu między donacjami osocza metodą aferezy z 2 tygodni do 1 tygodnia. Powyższe ma się przyczynić do zwiększenia częstotliwości oddawania osocza, a tym samym zwiększyć ilość pobieranego osocza w Polsce.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie. Proponowany termin wejścia w życie wynika z konieczności pilnego uregulowania kwestii kwalifikowania do oddania krwi lub jej składników osób, które zostały zaszczepione różnymi typami szczepionek przeciw COVID-19. Brak odpowiednich regulacji w sytuacji stanu epidemii SARS-CoV-2 na terenie Polski może doprowadzić do sytuacji, w której przy rozpoczęciu masowych szczepień populacyjnych, obniży się znacząco liczba dostępnych kandydatów na dawców i dawców krwi, co może doprowadzić do trudności w zaopatrzeniu podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, a tym samym będzie stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia hospitalizowanych pacjentów.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także