Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zmiany w patomorfologii

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 lutego 2020 08:23

Zmiany w patomorfologii - Obrazek nagłówka
W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie inaugurujące projekt Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Pierwszym krokiem w projekcie będzie opracowanie przez ekspertów projektu wytycznych dla zakładów patomorfologii obejmujących standard jakości badań patomorfologicznych i obróbki materiału do badania, które stanowią podstawę do wprowadzenia standardów akredytacyjnych.

Ustalono harmonogram i zakres prac związanych z opracowaniem wytycznych i przeprowadzeniem pilotażu standardów w wybranych zakładach patomorfologii. Pilotaż rozpocznie się w marcu br., a wykonawcą będzie Wielkopolskie Centrum Onkologii z Poznania.

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązkowej akredytacji dla zakładów patomorfologii, która pozwoli m.in. na weryfikację jakości wykonywanych badań. W tym etapie będą opracowane wytyczne, co do sposobu utrwalania, transportu, przechowywania materiału oraz standaryzowanego rozpoznania patomorfologicznego. Placówki, w których jest pobierany materiał do badań patomorfologicznych otrzymają wytyczne do postępowania z tym materiałem, aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. Podmioty korzystające z rozpoznań patomorfologicznych otrzymają zakres informacji, jaki powinien się znajdować w rozpoznaniu patomorfologicznym, aby spełniał wymagania pozwalające na podjęcie właściwej i spersonalizowanej terapii.

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także