Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zmiany w pilotażu kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 7 marca 2024 12:30

Zmiany w pilotażu kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 2212), Minister Zdrowia określił m.in. warunki organizacji, realizacji oraz wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w programie pilotażowym kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów, zwanym dalej „programem pilotażowym KOWZS”. Warunek posiadania przez świadczeniodawców wyłącznie w lokalizacji badań: laboratoryjnych, rentgenowskich, ultrasonograficznych, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej powoduje, że program pilotażowy KOWZS nie będzie mógł być realizowany we wszystkich województwach. Jak wynika z opinii konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dotyczy to województw: pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Brak realizacji programu pilotażowego w województwach, w których doświadczone ośrodki reumatologiczne nie mogą spełnić zaostrzonych warunków formalnych określonych w programie pilotażowym, co uniemożliwia przetestowanie modelu organizacyjnego w całym kraju.

W projekcie konieczne jest również wprowadzenie korekty związanej z błędną numeracją jednostek redakcyjnych.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę umożliwiającą zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację programu pilotażowego KOWZS przez świadczeniodawców wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, stanowiącym Wykaz ośrodków wczesnego zapalenia stawów, zwanych dalej „ośrodkami WZS”.

Dotychczasowe wymaganie dotyczące posiadania wyłącznie w lokalizacji badań: laboratoryjnych, rentgenowskich, ultrasonograficznych, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej zostanie zastąpione wymaganiem posiadania tych badań w dostępie.

Dodanie 4 ośrodków WZS do wykazu realizatorów programu pilotażowego KOWZS z województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego umożliwi wypracowanie jednolitego modelu organizacyjnego na terenie łącznie 14 województw w 19 ośrodkach reumatologicznych i obejmie zasięgiem cały kraj. Świadczeniobiorcy z województw opolskiego i lubuskiego, na terenie których nie ma obecnie ośrodków reumatologicznych, będą mieli dostęp do programu pilotażowego w ośrodkach z sąsiednich województw.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.