Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zmiany w przepisach dot. Komisji Bioetycznych

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 4 października 2023 08:31

Zmiany w przepisach dot. Komisji Bioetycznych - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

W projektowanym rozporządzeniu konieczne jest wprowadzenie dwóch zmian.

Sposób powoływania komisji bioetycznych

Pierwsza zmiana dotyczy § 2 ust. 3 rozporządzenia, który określa sposób powoływania komisji bioetycznych. Proponuje się, aby komisja bioetyczna państwowego instytutu badawczego uczestniczącego w systemie ochrony zdrowia i nadzorowanego przez Ministra Obrony Narodowej była powoływana w analogiczny sposób, jak komisje bioetyczne w pozostałych instytutach. Zatem komisja bioetyczna państwowego instytutu badawczego uczestniczącego w systemie ochrony zdrowia i nadzorowanego przez Ministra Obrony Narodowej będzie powoływana z uwzględnieniem wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w drodze zarządzenia dyrektora państwowego instytutu badawczego uczestniczącego w systemie ochrony zdrowia i nadzorowanego przez Ministra Obrony Narodowej.

Eksperyment medyczny

Druga zmiana dotyczy § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, który to przepis wskazuje tryb składania wniosku w sprawie wydania opinii o projekcie eksperymentu medycznego. Proponuje się, aby wniosek o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego przedkładany przez pracownika doktoranta państwowego instytutu badawczego uczestniczącego w systemie ochrony zdrowia i nadzorowanego przez Ministra Obrony Narodowej był składany do komisji bioetycznej państwowego instytutu badawczego uczestniczącego w systemie ochrony zdrowia i nadzorowanego przez Ministra Obrony Narodowej.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.